Numer 1(355)    styczeń 2015Numer 1(355)    styczeń 2015
fot.Anna Radziukiewicz
Tam gdzie jest biskup tam jest Cerkiew
o. Mikołaj Dziewiatowski

26 listopada w łódzkiej katedrze św. Aleksandra Newskiego obchodzono jubileusz 35-lecia święceń biskupich arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona. Dzień wcześniej taki sam jubileusz, ze względu na stan zdrowia znacznie skromniej, obchodził metropolita Sawa.

Zasady ustroju Cerkwi prawosławnej zostały ustanowione przez Chrystusa i apostołów. Apostołowie byli pierwszymi spadkobiercami łaski Bożej, otrzymanej w dniu Pięćdziesiątnicy. Łaska ta upełnomocniała ich do służby duszpasterskiej i została przekazana następcom – biskupom, prezbiterom i diakonom. W osobie biskupa wyrażona została apostolskość Cerkwi. Bez służby biskupa Cerkiew nie może istnieć.


Służba biskupa jest realnym wyrazem sukcesji apostolskiej. Św. Cyprian z Kartaginy pisze, że jedność Kościoła wyraża się w sakramentalnej jedności Kościoła na czele z biskupem. Biskupi zajmują miejsca apostołów, są ich następcami.


Nieodzownym warunkiem przynależności do Kościoła jest podporządkowanie się biskupowi. Bunt przeciw niemu jest buntem przeciw Bogu. Święty Cyprian uważa, że ten kto sprzeciwi się biskupowi jest heretykiem, bez względu na to, jakie prowadzi życie. Bo Cerkiew opiera się na biskupach. Biskup za to, jak prowadzi swoją Cerkiew lokalną, odpowiada tylko przed Bogiem.


Św. Ignacy Antiocheński pisze: „Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami, jak za Apostołami. (...) Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak tam, gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest i Kościół powszechny. Nie wolno bez biskupa ani chrzcić, ani sprawować agapy, lecz to, co on zatwierdzi, to dla Boga będzie miłe”.


W dniu wspomnienia św. Jana Złotoustego arcybiskupa Konstantynopola, łódzka katedra wypełniła się wiernymi z całej diecezji łódzko-poznańskiej.


Niektórzy pokonywali po 250 kilometrów. Przybyli przedstawiciele wszystkich parafii diecezji. Świętowali Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i przedstawiciele innych narodów skupionych wokół swojego biskupa.


Arcybiskup Szymon, z wykształcenia filolog i teolog, dba o docenienie wszystkich narodów i grup etnicznych, które tworzą diecezję łodzko-poznańską.


Na Liturgię przybyli wszyscy kapłani diecezji oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Wznoszono modlitwy w intencji zdrowia i pomyślności jubilata. Tego dnia z władyką chcieli być nie tylko prawosławni, ale wszyscy, którzy znają arcybiskupa Szymona.


W listopadzie 1979 roku w Łodzi zmarł arcybiskup łódzki Jerzy (Korenistow). Ówczesny metropolita Bazyli (Doroszkiewicz) przeprowadził rozmowę z archimandrytą Sawą (Hrycuniakiem) i ihumenem Szymonem (Romańczukiem) na temat potrzeby wyświęcenia nowych biskupów.


Metropolita Sawa został wyświęcony 25 listopada 1979 roku, arcybiskup Szymon dzień później. Pierwszy objął katedrę łódzką, drugi lubelską. Odtąd Bóg połączył ich losy w posłudze na rzecz Cerkwi Chrystusowej.


W 1981 roku ordynariuszem łódzkim został biskup Szymon, zastępując biskupa Sawę, który objął katedrę białostocką.


Władyka Szymon celebrował nabożeństwo w tych samych szatach, które 35 lat temu nałożył podczas chirotonii, w swojej pierwszej mitrze, krzyżu i panagii. Trzymał żezł, symbol władzy biskupiej, ten sam, który wręczył mu metropolita Bazyli.


Liturgię celebrował jubilat z dwunastoma kapłanami. Duchowni diecezji łódzko-poznańskiej, o.o. Sergiusz Dziewiatowski (Sosnowiec), Mirosław Drabiuk (Częstochowa), Mikołaj Hajduczenia (Toruń), Jarosław Dmitruk (Bydgoszcz), Paweł Minajew (Poznań), Władysław Tyszuk (Kielce), Eugeniusz Fiedorczuk (Łódź), Jarosław Antosiuk (Kraków), Mirosław Antosiuk (Kalisz), Jan Jakimiuk (Piotrków Trybunalski), Tomasz Rubczewski (Radom), Jakub Dmitruk (Łódź) oraz Mikołaj Dziewiatowski (Sosnowiec) podarowali arcybiskupowi panagiję.

 

o. Mikołaj Dziewiatowski

fot. o. Jakub Dmitruk

Opinie

[1] 2017-02-15 14:36:00 ireneusz grochowiak
pozdrawiam ks biskupa szymona

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token