Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
Nasze jubileusze
redakcja

100-lecie bieżeństwa i 30-lecie istnienia Przeglądu Prawosławnego chcemy świętować razem z Wami, Drodzy Czytelnicy, 8 maja w kinie Forum w Białymstoku przy ulicy Legionowej 5. Początek uroczystości o godzinie 17.

Dziesięć lat temu, gdy obchodziliśmy dwudziestolecie PP, nie chcieliśmy skupiać uwagi tylko na naszym piśmie. Wtedy z inicjatywy naszego zespołu powstał i został odsłonięty w Zabłudowie przy cerkwi monument, upamiętniający dzieło drukarzy, Iwana Fiodorowa i Piotra Mścisławca, pracujących w drugiej połowie szesnastego wieku pod opieką swojego mecenasa, Grzegorza Chodkiewicza.

Dziś nasz jubileusz łączymy z obchodami 100-lecia bieżeństwa, na temat którego opublikowaliśmy już wiele wspomnień i analiz.

Jak uczcimy rocznicę bieżeństwa?

8 maja w kinie Forum przedstawimy spektakl „Bieżeńcy”, w wykonaniu grupy licealistów z Hajnówki i Bielska Podlaskiego, pracujących pod kierunkiem aktorki Joanny Stelmaszuk-Troc, oraz grupy dzieci, skupionych w zespole Antrakt, prowadzonym przez Elżbietę Fionik w Bielskim Domu Kultury. Co ważne, usłyszymy spektakl u swojej haworci, czyli takiej, z jaką wyruszali bieżeńcy na wschód.

Rekruckie pieśni z tego okresu zaśpiewa mińska grupa Rada, występując w mundurach sprzed stu laty. Towarzyszyć im będzie z pieśniami z tego okresu studziwodzki zespół Żemerwa.

Na koniec zaprosimy wszystkich do holu kina (I piętro), gdzie obejrzymy wystawę „Bieżeństwo 1915. Wspólna historia”. Udało się nam pozyskać fotografie z tego okresu, przedstawiające bieżeńców w różnych sytuacjach – podróżujących wozami, przypominającymi cygański tabor, koczujących na poboczach, stojących w kolejce po chleb czy strawę, w lazaretach, dzieci sieroty, zdjęcia miast, przez które przejeżdżali. To fotografie czarno-białe. Ale będzie niespodzianka. Pokażemy i zdjęcia kolorowe! Retuszowane? – pytają nas. Nie. Oryginalne kolorowe z lat 1909-1915, prezentujące Rosyjskie Imperium, czyli miejsca, do których dotarli nasi bieżeńcy, wykonane wtedy, gdy świat zachodni dopiero uczył się kolorowej fotografii. Ich autor opracował nowy, oryginalny system fotografii barwnej, oparty na wykorzystaniu trzech odrębnych – czerwonego, żółtego i niebieskiego – filtrów. Kto te zdjęcia wykonywał, jak je odnaleziono, ile ich było i jak je pozyskaliśmy, o tym w tekście Eugeniusza Czykwina „Rosyjskie Imperium w kolorze” na stronie 34. Zdjęcia do wystawy pozyskaliśmy z archiwów między innymi Muzeum Historycznego w Mińsku, muzeów krajoznawczych w Baranowiczach i Słonimiu, od Ihara Surmaczewskiego, z wydawnictwa egzarchatu białoruskiej Cerkwi. Wszystkim naszym partnerom jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc.

Wystawie będzie towarzyszyć broszura o bieżeństwie, autorstwa znawcy tematu Doroteusza Fionika.

Bieżeństwo upamiętnimy także wydaniem płyty z filmowym reportażem Jerzego Kaliny „Bieżeńcy” z 1998 roku, który powstał na potrzeby TVP. Na płytę zostaną także wgrane zdjęcia z wystawy. Płyty będziemy głównie przekazywać do szkół, by stały się one materiałem edukacyjnym.

Na obchody 100-lecia bieżeństwa pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miasta Białegostoku. Projekt współfinansuje także Fundacja Ostrogskiego.

Wystawa będzie wędrować. Towarzyszyć będzie międzynarodowemu festiwalowi muzyki cerkiewnej w Hajnówce, który rozpocznie się 11 maja. 24 maja trafi do Bielska Podlaskiego, gdzie będzie trwało święto słowiańskiego piśmiennictwa i zostanie zaprezentowana najprawdopodobniej przy ratuszu.

Pokażemy ją, w gmachu kina, mieszkańcom Sokółki. Trafi ona też w końcu lipca do gmachu Sejmu.

Może wędrować dalej, jeśli parafie, szkoły czy domy kultury zechcą ją u siebie przyjąć, po kontakcie z nami (Jan Makal, opiekun projektu, tel. 667 026 926).

8 maja w Białymstoku będzie też miejsce i na refleksję na temat Przeglądu Prawosławnego. Zaprezentujemy również laureatów Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego za 2014 rok.
Czekamy na Was, Drodzy nasi Przyjaciele!

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token