Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
Bieżeństwo Leśniańskich mniszek
Ludmiła Czeberkus

Bieżeństwo w 1915 roku objęło nie tylko ludność cywilną zamieszkującą zachodnie gubernie Imperium Rosyjskiego, lecz również prężne ośrodki monastyczne. Do takich należał monaster Narodzenia Matki Bożej w Leśnej, funkcjonujący w latach 1885-1915.

W tym krótkim, trzydziestoletnim okresie monaster błyskawicznie się rozwinął. Był ważnym miejscem kultu religijnego, integrował lokalną społeczność. W 1915 roku osiągnął apogeum swojego rozkwitu duchowego i gospodarczego. W jego obrębie służono w sześciu cerkwiach. Gospodarstwo obejmowało sady, ogrody, pola uprawne, hodowlę zwierząt, a także fabryki, szkoły, szpital i sierociniec. W monasterze mieszkało pięćset mniszek i siedemset dzieci. Życie było wypełnione modlitwą i pracą. Ciągle wzrastała liczba powołań, planowano więc kolejne inwestycje.

Wybuch I wojny przyniósł kres pracy misyjnej i koniec aktywności ważnego ośrodka prawosławnego w Leśnej, nazywanej w tym czasie Klasztorną. Monaster przestał funkcjonować, zaś mniszki rozpoczęły wieloletnią tułaczkę w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Późniejsze losy leśniańskich mniszek wypełnione zostały walką o przetrwanie, a także próbą ocalenia leśniańskiej tradycji monastycznej. Pomimo ogromnych wysiłków mniszki już nigdy nie powróciły na południowe Podlasie. (...)

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

W oparciu o materiały źródłowe
w zbiorach archiwalnych
diecezji lubelsko-chełmskiej
opracowała Ludmiła Czeberkus

Opinie

[1] 2015-06-18 19:27:00 Karolus
Proszę nie przekręcać historii. Monaster w Leśnej posiadał 8 cerkwi, a nie 6, oto one: Podwyższenia Krzyża Św., Zmartwychwstania Pańskiego, Atanazego Brzeskiego, Leoncjusza, Zofii Nadziei i Miłości, Ofiarowania Bogarodzicy do świątyni, męczenników wileńskich Jana Eustachego i św. Trójcy. Dodam jeszcze, że jedna cerkiew, którą zbudowała matuszka Katarzyna w 1892 r. stoi do dzisiaj. Nazywała się wcześniej pw. św. Zofii.
[2] 2015-06-21 11:58:00 Goush
Cerkwi było sześć, zgadza się. Atanazy Brzeski i Leoncjusz z Rostowa byli patronami bocznych ołtarzy w głównej cerkwi, Podwyższenia Krzyża Świętego.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token