Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
O świętym Spirydonie
Jan Makal

Świętemu Spirydonowi, w związku z planowanym na sierpień przybyciem jego relikwii, poświęcona była czwarta sesja z cyklu Doxa Theo. Odbyła się 31 marca w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej.

Św. Spirydon urodził się na Cyprze i tam został biskupem. Mimo to jego postać nierozerwalnie wiąże się z grecką wyspą Korfu, gdzie jego relikwie, przeniesione w XV wieku w obawie przed profanacją ze strony Turków, przebywają do dziś. O jego życiu i losach relikwii opowiedział Adam Magruk. Choć święty nie miał wykształcenia teologicznego, jego słowa i cuda wielokrotnie ukazywały Bożą siłę i wskazywały drogę do Prawdy.

O świętym jako szczególnym obrońcy wiary chrześcijańskiej opowiedział o. Doroteusz Sawicki, który przypomniał cud uczyniony przez świętego na I Soborze Powszechnym w Nicei. Gdy heretyk Ariusz i jego zwolennicy pozostawali nieprzejednani w swoich poglądach, święty Spirydon wziął cegłę, nad którą uczynił znak krzyża i powiedział: „W Imię Ojca” – wtedy z cegły wzleciał ogień. „I Syna” – z cegły popłynęła woda. „I Świętego Ducha” – w ręku świętego pozostała masa piasku i gliny. Cud pokazał, że tak jak jedna cegła może zawierać w sobie trzy różne materie, tak i Święta Trójca jest jednością.Sprowadzenia relikwii do Polski podjęło się Bractwo św.św. Cyryla i Metodego. Jego przewodniczący Bazyli Piwnik przekazał na ręce metropolity Sawy ikonę świętego, która będzie towarzyszyć wędrówce relikwii po kraju, a na stałe zostanie umieszczona w warszawskim soborze św. Marii Magdaleny.

Ikonograf Jan Grigoruk opowiedział o procesie powstawania ikony i objaśnił sposób przedstawiania świętego Spirydona. Charakterystycznym elementem na każdej ikonie świętego jest czapka. Nie jest przedstawiany jak inni święci biskupi z odkrytą głową lub w mitrze, ale w prostej pasterskiej czapce z liści palmowych. Symbolizuje ona posługi, jakie niósł święty – najpierw pasterz owiec, potem pasterz ludzi. Mówi też o tym, że święty nie troszczył się o majątek. Na przykładzie ikon świętego można zaobserwować, że czas dla Boga nie istnieje. Na ikonach widnieją zarówno sceny z życia świętego, ale też i te, które miały miejsce po zakończeniu jego ziemskiego życia.

Poruszona też została kwestia hymnów oraz nabożeństw poświęconych świętemu. O nich opowiedział Paweł Karczewski – pomysłodawca spotkania i prowadzący je.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć półgodzinny film „Opiekun Morza Śródziemnego” produkcji ukraińskiej. Dzięki pracy kilkunastu młodych osób związanych ze środowiskiem cerkiew.pl i Bractwa Młodzieży Prawosławnej powstał polski przekład oraz profesjonalnie nagrana ścieżka lektorska. Dzięki temu film ma szanse dotrzeć do szerszego grona odbiorców.Spotkaniu towarzyszył występ młodzieżowego chóru pod dyrekcją o. Jerzego Kulika. Wysłuchano hymnów oraz stichir na cześć świętego.

Organizatorzy zapewnili, że przygotują jeszcze podobne spotkania, by jak najlepiej przybliżyć postać świętego Spirydona.

Jan Makal,
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token