Numer 5(359)    maj 2015Numer 5(359)    maj 2015
fot.Siergiej Prokudin-Gorskij
Duszpasterz, nauczyciel, lekarz
Michał Bołtryk

Ojciec Konstanty Bajko (1909-1984) był 26 marca bohaterem wieczornicy, zorganizowanej w Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Urodzony w Białowieży i tam pochowany, był postacią wielowymiarową – duszpasterzem, nauczycielem, lekarzem, ale nade wszystko męczennikiem za wiarę. Takim go podczas wieczornicy przedstawiła młodzież licealna, taką osobę wspominali ci, co go znali. W wieczornicy uczestniczyli duchowni z dziekanem bielskim o. Leoncjuszem Tofilukiem, licealiści, nauczyciele, mieszkańcy Bielska Podlaskiego, poseł Eugeniusz Czykwin, burmistrz miasta Jarosław Borowski, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Karol Usakiewicz, rodzina o. Konstantego.

Informacje o życiu i posłudze ojca Konstantego Bajko licealiści zebrali pod kierunkiem nauczycielki religii Ewy Ostapkowicz. W posiadaniu Doroteusza Fionika, znanego animatora życia religijno-kulturalnego Bielska, znajduje się bogate archiwum pozostawione przez duchownego. Na podstawie dokumentów, wspomnień, kazań, prelekcji, listów młodzież przybliżyła zebranym postać o. Konstantego.

– Nasza szkoła – mówił, witając zebranych dyrektor liceum Andrzej Stepaniuk – ma wielojęzyczne tradycje. Polski, białoruski, rosyjski, to codzienne języki w tym miejscu. I w takich mowach będziemy dziś wspominać o. Konstantego. Pewną ciekawostką jest to, że u zarania dziejów tej placówki jej dyrektor Jarosław Kostycewicz zawsze rozmawiał po rosyjsku, a o. Konstanty Bajko, nauczyciel religii, po białorusku.

Ojciec Konstanty Bajko posługiwał w Bielsku Podlaskim od lata 1944 roku.

Z Bielska został uprowadzony 16 marca 1946 roku, przewieziony do Związku Radzieckiego i tam zesłany do łagru w Workucie. Podczas śledztwa domagano się od niego, by uznał zwierzchność jurysdykcyjną władyki białoruskiego Benedykta. Miało to związek z tużpowojenną tzw. schizmą białostocką. (...)
(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Michał Bołtryk
fot. archiwum rodzinne
o. Konstantego i autor

O ojcu Konstantym pisały w Przeglądzie Prawosławnym Ałła Matreńczyk, Promień słońca po burzy, PP 4/2001 oraz W hołdzie o. Konstantemu, Tak go zapamiętaliśmy, PP 2/2005, a także Anna Rydzanicz, Dom z misją, PP 3/2011.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token