Numer 6(360)    czerwiec 2015Numer 6(360)    czerwiec 2015
fot.Jan Makal
Misjonarzowi Petrowi S. o bluźnieniu przeciwko Duchowi Świętemu
św. Mikołaj Serbski (Velimirović)
Przeczytałeś w Ewangelii te oto słowa Chrystusa: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone: ani w tym wieku, ani w przyszłym. Więc pytasz: co to znaczy?

To znaczy bluźnić przeciwko prawdzie i życiu, które dane jest od Boga Ducha Świętego. Niewierzący, który nienawidzi i prześladuje prawdę Bożą – bluźni przeciwko Duchowi. Tak samo samobójca, który nienawidzi i zabija życie w sobie. Bowiem Duch Święty jest nazwany Duchem prawdy i Dawcą Życia. W Ewangelii św. Jana jest napisane, że Chrystus Pan trzy razy nazwał Ducha Świętego Duchem Prawdy (14,26; 15,26; 16,13).

Więc ten, kto odrzuca i wyśmiewa prawdę, ten odrzuca i wyśmiewa Ducha Świętego, odrzuca i wyśmiewa Boga, który jest duchem i prawdą.

Dlaczego grzech ten nie może zostać odpuszczony, pytasz, kiedy odpuszczony może być każdy inny? Patrz, Zacheuszowi odpuszczono żądzę srebra, grzesznej kobiecie grzech cielesny, złoczyńcy na krzyżu zbrodnie i jeszcze wiele, wiele innych grzechów. Dlaczego więc nie jest wybaczalne również odrzucanie prawdy, brak wiary, wyśmiewanie Boga Ducha?

Dlatego, że tam jest wstyd i pokajanije, a tutaj ich nie ma. Tam człowiek, pomimo że grzeszy, wstydem i strachem jest przywiązany do Boga. Tutaj jednak wszystkie więzi z Bogiem są zerwane i człowiek bez wiary na zawsze i całkowicie oddalił się od Boga. Tam jest słabość, tutaj krnąbrność. Tam dusza wędruje w ciemnościach, lecz pragnie światłości. Tutaj dusza wędruje w ciemnościach i światłością nazywa ciemność. Kiedy człowiek nie okazuje ani trochę woli, by się zbawić, Bóg nie chce zbawiać go na siłę.

Drugim bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu jest nienawiść do życia i odbieranie sobie życia.

Duch Święty jest nazywany Dawcą Życia. Kiedy człowiek przyjmie życie od Ducha Życia, a nie wiedząc od kogo przyjął tę drogocenność nie dziękuje Bogu – można mu wybaczyć. Nawet jeżeli ktoś przyjmie życie od Ducha Życia, a wiedząc od kogo przyjął, jednak nie dziękuje – można mu wybaczyć. Lecz jeżeli ktoś przyjmie życie od Ducha Życia i gardząc je odrzuci – temu nie będzie odpuszczone.

Żebyśmy to pojęli, musimy najpierw zrozumieć, co znaczy odpuścić.

Odpuścić grzesznemu znaczy zwrócić mu pełne życie, ponownie darować mu życie. Ale kiedy ktoś nie chce życia, a jeszcze go nienawidzi i nim gardzi, Bóg nie ma nic innego, co mógłby mu dać w zamian. Dlatego jest on skreślany z Księgi żywych.

Módl się do Boga, aby zbawił Ciebie i Twoich bliskich przed tymi niewybaczalnymi grzechami, które są bezmyślnym buntem przeciwko Stwórcy.

Od Boga Ci zdrowie i łaska.

tłum. Vladan Stamenković
„Listy Misjonarskie” wydał hajnowski Bratczyk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token