Numer 6(360)    czerwiec 2015Numer 6(360)    czerwiec 2015
fot.Jan Makal
Święto prawosławnej sztuki
Michał Bołtryk

XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej trwał od 11 do 16 maja 2015 roku. Od lat patronat nad tym wydarzeniem artystyczno-duchowym sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski.

Tradycyjnie Festiwal rozpoczęło nabożeństwo w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, gdzie odbywają się co roku koncerty. Metropolita Sawa, z którego błogosławieństwa organizowany jest festiwal, po nabożeństwie mówił do zgromadzonych:

– Śpiew jest najczystszym głosem naszej duszy. Ten festiwal, to głos naszej miłości ku temu, który jest świętym. Tak trzeba pojmować coroczne nasze śpiewanie w Hajnówce. Jednocześnie jest to deklaracja światu, kto jest naszym Panem, kto jest naszym Bogiem. Śpiew to głos Boga w nas, ludziach. On nigdy nie może zamilknąć. On żyje i żyć będzie, bowiem każda nuta jest jak boskie tchnienie…

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Koncert inauguracyjny wykonali Chór Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Hajnówce i Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli wojewoda Podlaski Andrzej Meyer oraz nowy rzymskokatolicki biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.

Od wtorku do piątku włącznie trwały przesłuchania konkursowe. Jedenastu jurorów pod przewodnictwem o. Leoncjusza Tofiluka oceniło 30 chórów wiejskich, miejskich, parafialnych i akademickich oraz innych, a także doceniło szczególne dokonania niektórych dyrygentów.

W ostatnim dniu konkursowym, w piątek wieczorem, odbył się koncert plenerowy „Uczta Folklorystyczna” w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży.

Festiwalowi, jak zwykle od lat, towarzyszyły różne wydarzenia artystyczne. W tym roku były to m.in. wystawa ikon Arkadiusza Świętochowskiego, wystawa „Bieżeństwo” oraz wystawa „Jerozolima – Światło ze Wschodu”, do której posłanie napisali metropolita Sawa i Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela w Polsce.

W sobotę, 16 maja 2015 roku, w Hajnowskim Domu Kultury jurorzy wręczyli nagrody laureatom.

Na zakończenie festiwalu odbyły się dwa koncerty galowe – w Hajnówce i w Białymstoku.

W zakończeniu festiwalu, w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, uczestniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

List prezydenta, honorowego patrona Festiwalu, odczytał wicemarszałek Maciej Żywno: „Muzyka cerkiewna – napisał prezydent do organizatorów i wykonawców – jest naszym śpiewem duszy. Bardzo się cieszę, że od ponad trzydziestu lat Hajnowski Festiwal przyciąga wybitne zespoły z Polski i zagranicy.

Składam wyrazy uznania organizatorom festiwalu i wszystkim biorącym w nim udział. Z satysfakcją myślę o roli, jaką odgrywa Hajnówka w promowaniu bogactwa polskiej kultury, otwartości i społecznego pluralizmu…

Bliskie memu sercu Podlasie jest od wieków spotkaniem wielu religii i tradycji. Między innymi dzięki temu Festiwalowi można tu zachwycić się dorobkiem prawosławnego świata. Warto pamiętać, jak znaczący jest udział prawosławnej duchowości we wspólnej skarbnicy kultury polskiej.

Cieszę się, że kontemplowanie muzyki cerkiewnej przed wspaniałym ikonostasem soboru św. Trójcy w Hajnówce łączy ludzi i jest pouczającą ekumeniczną rozmową. Tworzona tu wspólnota wrażliwości, empatii i tolerancji stanowi ogromną wartość.

Składam serdeczne gratulacje laureatom. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy przybyli do naszego kraju z bardzo daleka”.

– Trzydzieści cztery lata – mówił władyka Abel – to wielki dorobek. W imieniu Cerkwi wyrażam wdzięczność organizatorom i wykonawcom tego szlachetnego przedsięwzięcia. Hajnowski festiwal integruje nie tylko lokalną społeczność. Od wielu lat ten sobór gromadzi podczas koncertów miłośników cerkiewnego śpiewu z całej Polski. Muzyka cerkiewna ma szczególną charyzmę otwierającą serca, ma walory zbawcze i wymiar ekumeniczny. Kontynuujcie to wielkie dzieło tak potrzebne dla naszej duchowej egzystencji.

Pieśnią „Mnohaja leta” chór Akademicki Państwowego Saratowskiego Konserwatorium Muzycznego im. L. Sobinowa z Saratowa w Rosji zakończył XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie dni Muzyki Cerkiewnej.

Michał Bołtryk
fot. autor, Jan Makal


Podczas koncertu inaugurującego festiwal w Hajnówce wręczyliśmy nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Na zdjęciu laureaci: w pierwszym rzędzie od lewej Miłosz Bogić, Aleksandra Honczar, Dominika Kovačević, Katarzyna Popławska (cerkiew.pl), ihumenia monasteru w Gródku na Ukrainie Michaiła, Aleksander Wasyluk (cerkiew.pl), od góry Irena Matus, Helena Pavinski, Goran Janićijević, o. Aleksy Kondraszow i Aleksander Wielko (wydawnictwo egzarchatu białoruskiej Cerkwi), Mariusz Nikiciuk (cerkiew.pl), w głębi Eugeniusz Czykwin, przewodniczący kapituły nagrody. Fot. Jan Makal

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token