Numer 7(361)    lipiec 2015Numer 7(361)    lipiec 2015
fot.Anna Radziukiewicz
Ślady prawosławia w Kazimierzu Dolnym
Mirosław Pisarkiewicz
Malownicze miasteczko nad Wisłą wśród wielu zabytków zachowało także ślady prawosławia. Na powstałej w 1869 roku nekropolii św. Jana, położonej za klasztorem reformatów pod Wietrzną Górą, w części zwanej „dolnym” cmentarzem, istniała prawdopodobnie kwatera prawosławna. To północno-wschodnia część cmentarza rzymskokatolickiego. Przy głównej alei ułożono zdjętą z grobu pokaźną płytę z piaskowca. Nie wiadomo, gdzie znajdowało się miejsce pochówku spoczywającego pod nią człowieka – sądząc z wagi płyty, którą ciężko byłoby przenosić daleko, musiało leżeć w pobliżu. Płyta ułożona jest na ziemi obok grobu znanej pisarki Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego Kuncewicza. Być może, chowając Kuncewiczów, przesunięto prawosławny zabytek?

Płyta z jasnego piaskowca została ozdobiona w górnej części krzyżem, w dolnej wypukłorzeźbionym wieńcem z szarfą. Dane z epitafium dotyczą radcy kolegialnego Iwana Iwanowicza Byczewskiego (ur. 6 października 1848 roku – †27 sierpnia 1906 roku).

Na prawo od płyty, na stoku poniżej grobu Kuncewiczów, ulokowano rozproszoną obecnie kwaterę z wojny wojny światowej (groby wojenne zmieszane są z pochówkami cywilnymi). Niegdyś na grobach znajdowały się drewniane krzyże, ale w latach 50. XX wieku zastąpiono je betonowymi z polskimi napisami. Znajduje się tu zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 roku i kilka mogił zmarłych w szpitalu wojskowym w Kazimierzu Dolnym żołnierzy rosyjskich. Pochowano tu żołnierzy z 1 i 2 pułku strzelców i prawdopodobnie z 13 pułku huzarów, m.in. Iwana Tonnaczenko († 31 VIII 1914), Teodora Rogodina (†28 IX 1914) – 1 pułk strzelców, Piotra Wiesiełowa (†31 VIII lub IX 1914), Merkułowa († 1 X 1914) – 2 pułk strzelców, Mikołaja Semenowa († 31 VIII 1914).

Płyta z grobu radcy Byczewskiego i groby wojskowe są świadkami prawosławnej historii Kazimierza Dolnego.

Mirosław Pisarkiewicz
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token