Numer 9(363)    Wrzesień 2015Numer 9(363)    Wrzesień 2015
fot.Anna Radziukiewicz
Na świętej Anny
Anna Radziukiewicz
Dla małej parafii św. Anny w Kruszynianach na Sokólszczyźnie, liczącej 38 wiernych, tegoroczny dzień parafialnego święta, obchodzonego 7 sierpnia, był niezwykle uroczysty. Przybył biskup supraski Grzegorz, który poświęcił odremontowane wnętrze cerkwi. Był to pierwszy remont po wybudowaniu świątyni w 1985 roku, po tym, jak jej drewniana poprzedniczka spłonęła w 1983 roku. Przybyli duchowni z dekanatu sokólskiego oraz parafii spoza tego dekanatu, którzy wcześniej służyli w Kruszynianach.

Władyka Grzegorz przybliżył postacie świętych Anny i Joachima, o których ludzie ich epoki, oczekujący na zrodzenie się Mesjasza, mówili, że mają ukryte grzechy, ponieważ Bóg nie darował im potomków. Tymczasem oni – mówił biskup – nie pytali, dlaczego tak cierpią, tylko prosili Boga o pomoc przy niesieniu ciężkiego krzyża.

Po pięćdziesięciu latach, kiedy wszelkie ludzkie nadzieje na zrodzenie dziecka były już pogrzebane, Bóg darował im potomka, Marię, Bogarodzicę. Zesłał łaskę, której racjonalne myślenie nie ogarnia.

Władyka zachęcał do pokornego niesienia swojego krzyża do końca, również w naszych czasach, niewolnych od cierpienia i niesprawiedliwości. Mówił o tym, że bolesne doświadczenia, łzy, są jakże często niezbędne, by potem odczuć radość w Chrystusie.
Nawiązał do sytuacji małej parafii, która może być bogata, jeśli kieruje się miłością między ludźmi. Bo miłość jest najcenniejszym bogactwem, jakie istnieje w świecie. Zachęcał, by prawosławni żyli tak, by rozpoznawano ich po miłości do innych.

O cerkwi powiedział, że jest pięknie odnowiona i że należy się modlić, by stała do końca świata. Za wielki trud, niesiony przy remoncie, podziękował proboszczowi kruszyniańskiej parafii, o. Mirosławowi Łaciukowi i matuszce Katarzynie. Ordery III stopnia św. Marii Magdaleny nadał tego dnia władyka Wiktorowi Lackowi i Elenie Łukanowej.

Podczas Liturgii śpiewał chór pod dyrekcją o. Dymitra Tichoniuka.

W czasie agapy o. Mirosław dziękował za uświetnienie uroczystości biskupowi i duchownym. Dziękował wielu sponsorom, bez których przeprowadzenie remontu byłoby niemożliwe, oraz lokalnym władzom gminnym, przedstawicielom służb mundurowych, też sprzyjającym tej małej nadgranicznej wspólnocie.
   
Anna Radziukiewicz
fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token