Numer 10(364)    Październik 2015Numer 10(364)    Październik 2015
fot.Anna Rydzanicz
Razem!
oprac. Natalia Klimuk
Jedność wiary i różnorodność tradycji lokalnych Cerkwi odczuli uczestnicy konferencji Syndesmosu (Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej), która w między 24 a 31 sierpnia odbyła się w Akademii Supraskiej. Organizatorem było Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Słowa z Ewangelii św. Mateusza „Gdzie bowiem jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Moje, tam jestem pośród nich” żyły w sercach uczestników, co podkreślali przy wyjeździe i zapewniali, że dobre, dające chrześcijańską radość, wrażenia zabiorą do swych krajów.

W praktyce rozwieźli je po całym świecie, bo trzydziestu uczestników reprezentowało czternaście narodowości. Pochodzili między innymi z Gruzji, Francji, Estonii, Słowacji, Rosji, Niemiec, Rumunii czy USA, przy czym pięcioro reprezentantów tego kraju przyjechało z jego pięciu różnych zakątków.

Jednoczyła przede wszystkim modlitwa. Atmosfera supraskiego monasteru sprzyjała jej na tyle, że młodzież chciała aktywniej włączyć się w nabożeństwa.

Dni były tak zapełnione zaplanowanymi wydarzeniami, że jedyną możliwą porą na śpiewki spontanicznie stworzonego chóru były noce. Uczestnicy spotkania śpiewali podczas nabożeństw w Supraślu oraz w monasterze w Zwierkach. Poznawali nasze prawosławie. Byli na Świętej Górze Grabarce oraz w Białymstoku (w soborze św. Mikołaja i parafii św. Jana Teologa).

Wzięli też udział w obchodach trzydziestopięciolecia BMP w Polsce (tu okazało się, jak uniwersalnym językiem posługuje się teatr, zaprezentowany w ramach jubileuszu spektakl „Bieżeńcy” na zagranicznych gościach zrobił wielkie wrażenie).

Uczestnicy spotkania poznawali się wzajemnie podczas prezentacji swoich krajów, a przede wszystkim rozmawiali o tematach zaproponowanych przez Syndesmos. W tym roku takim przewodnim hasłem była soborowość, droga do niej (attaining conciliarity) zwłaszcza w kontekście przygotowywanego soboru panprawosławnego i roli, jaką mogłaby w nim odegrać młodzież. Dyskusje prowadzili z Polski o. Włodzimierz Misijuk (były sekretarz Syndesmosu) i o. Andrzej Kuźma, a także o. Chad Hatfield z Seminarium św. Włodzimierza w Nowym Jorku. Spotkali się też z arcybiskupem białostockim i gdańskim Jakubem.

oprac. Natalia Klimuk
fot. archiwum BMP

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token