Numer 10(364)    Październik 2015Numer 10(364)    Październik 2015
fot.Anna Rydzanicz
W Zyndranowej na trzydziestolecie
Bogusław Szczurek
W trzydziestą rocznicę poświęcenia cerkwi św. Mikołaja w Zyndranowej, 30 sierpnia, Liturgię służył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, w latach 1981-1983 proboszcz parafii w Komańczy, posługujący również w Polanach i Zyndranowej, gdzie z jego inicjatywy wzniesiono nową świątynię. W uroczystości wziął udział biskup gorlicki Paisjusz. Dostojnych gości powitał chlebem i solą Teodor Gocz.

– Inicjatywa budowy cerkwi wyszła od mieszkańców w latach 80. Ówczesna władza nie popierała takich inicjatyw – mówił władyka Abel. – Złożyliśmy wniosek do Urzędu Gminy w Dukli (referatem kierował inspektor ds. budownictwa, podpisany niżej Bogusław Szczurek). Teren pod budowę nie był w planach przeznaczony na budownictwo sakralne. Udało się uzyskać pozwolenie po złożeniu wielu dokumentów i załączników. Przeżyliśmy wiele kontroli. Finałem była uchwała rady miasta i gminy w Dukli. Cerkiew zbudowaliśmy w ciągu dwóch lat. Nas nie będzie, nie wiemy co stanie się za wiele lat, a świątynia zostanie. Pokładajmy nadzieję w Bogu.

W uroczystości wzięła udział spora liczba prawosławnych duchownych oraz ks. Roman Jagiełło z parafii polskokatolickiej Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich.

Teodor Gocz, najstarszy parafianin, otrzymał z rąk arcybiskupa Abla order św. Marii Magdaleny III stopnia, przeznaczony dla parafii. 

Do zyndranowskiej cerkwi przybyli wierni m.in. z Krynicy, Sanoka, Gorlic, Komańczy.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór z Krynicy i Sanoka prowadzony przez Mariannę Jary i Piotra Trochanowskiego.

Bogusław Szczurek
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token