Numer 10(364)    Październik 2015Numer 10(364)    Październik 2015
fot.Anna Rydzanicz
Pamięci Bieżeńców
Anna Radziukiewicz
W Dubiażynie koło Bielska Podlaskiego, z inicjatywy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, uczczono 19 września pamięć 100-lecia bieżeństwa. Na środku wsi, przy świetlicy, stanęła rzeźbiona w dębowym pniu kapliczka oraz płaskorzeźba, przedstawiająca bieżeńców, wyrytych w także w dębowym, leżącym pniu. Uroczystości rozpoczęto modlitwą. Proboszcz parafii w Podbielu o. Mirosław Czurak wyświęcił oba pomniki.

Rzeźby wykonali artyści z Białorusi – Anatol Turkou z Kamieńca i Mikołaj Sklar z Grodna oraz asystujący im trzej studenci z politechnicznego kolegium w Kobryniu.

O bieżeństwie, już w świetlicy, Doroteusz Fionik, szef Muzeum Małej Ojczyzny, opowiadał zebranym, wśród których byli poseł Eugeniusz Czykwin i wójt bielskiej gminy Raisa Rajecka. Śpiewała Żemerwa, związana z Muzeum, Rodyna z Dubiażyna. Spektakl o bieżeńcach pokazała grupa Antrakt, pracująca pod kierunkiem Elżbiety Fionik w Bielskim Domu Kultury. Na cymbałach grała Alina Szaćko z Mińska, muzyk i myzykolog.

Sporo ludzi obejrzało też wystawę o bieżeństwie, powieszoną na płocie przed świetlicą, przygotowaną przez Fundację Ostrogskiego. (ar)

fot. Anna Radziukiewicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token