Numer 11(365)    Listopad 2015Numer 11(365)    Listopad 2015
fot.Michał Kość / Agencja Wschód
Hagia Sophia nad Wisłą
Dorota Wysocka
24 października 2015 roku w Warszawie metropolita Sawa poświęcił krzyż na placu budowy nowej świątyni, cerkwi Mądrości Bożej, przy ul. Puławskiej 568, na Ursynowie.

W uroczystości uczestniczyli też biskup siemiatycki Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, duchowni, członkowie komitetu budowy, przedstawiciele firmy budowlanej. Projekt, autorstwa Andrzeja Markowskiego, inspirowany jest konstantynopolitańską świątynią Hagia Sophia. Warszawska cerkiew będzie miała wymiary 36,9 x 30 metrów, wysokość kopuły 21,6 m. Ściany zostaną ozdobione mozaikami i freskami.

– Świątynia ta staje się symbolem naszej jedności i wierności pamięci przodków, którzy pot i krew swoją składali na ołtarzu świętego prawosławia za wolność, swobodę i dobro ojczyzny – poczynając od XVI wieku poprzez pierwszą i drugą wojnę światową, wywózki, przesiedlenia, bieżeństwo, Akcję Wisła, obozy, łagry Talerhof, Sybir, Katyń, Miednoje, burzenie cerkwi, powstanie warszawskie – powiedział na placu budowy świątyni metropolita Sawa.

Nie w Jerozolimie, a tu, nad Wisłą, pomiędzy Bałtykiem i Karpatami, Bugiem i Odrą jest nasza Golgota, miejsce bólu, ofiary i zbawienia.

Trudna była nasza droga do tej chwili – ustawienia Krzyża Świętego na miejscu budowy warszawskiej Hagia Sophii. Trudna jest droga do Mądrości Bożej. Jednak kiedy człowiek ma w sobie wypróbowaną wiarę, Mądrość Boża umacnia go i pomaga w jego zamiarach. Tak jest i z nami dzisiaj, tu, w tym miejscu budowy nowej świątyni.

Bogu dziękujemy za dar Jego Mądrości, którą nas obdarza. Dziękujemy za życzliwe serca i umysły, przychodzące nam z pomocą.

Budowa  nowej świątyni jest radością całej Cerkwi. Zjednoczeni więc, budujmy świątynię naszej jedności i wolności. Budujmy ją dla chwały Bożej – Ojca wszystkich pokoleń. Ku czci i pamięci naszych Ojców i  Matek za żar ich modlitw, oddania i  wiemości prawosławiu.

Zachęcam  raz jeszcze wszystkich wiernych i sympatyków naszej Cerkwi do zjednoczenia się wokół wznoszonej  Świętej Sofii  – Mądrości Bożej. Składajmy u podnóża Świętego Krzyża, stojącego na tym placu, modlitwy, troski, doświadczenia,  ufność, wiarę i miłość do Boga i bliźniego. A Mądrość Boża, której poświęcamy tę cerkiew, pomoże nam wesprzeć to święte dzieło radą, modlitwą, ofiarą i słowem otuchy.

Koordynatorem prac został o. Adam Siemieniuk, wspierać go będzie o. diakon Marek Łopatiuk. (ota)

fot. o. Mirosław Lewczak
Konto bankowe:

PKO BP SA. IV O/Warszawa
96 1020 1042 0000 8102 0009 6388
Z dopiskiem: „Święta Sofia”.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token