Numer 11(365)    Listopad 2015Numer 11(365)    Listopad 2015
fot.Michał Kość / Agencja Wschód
Druga prawosławna szkoła
Anna Radziukiewicz
Od tego roku szkolnego funkcjonuje druga w Polsce prawosławna szkoła. Pierwsza, założona w 2007 roku w Białymstoku, św.św. Cyryla i Metodego, przekształciła się w zespół szkół, czyli podstawową i gimnazjum, teraz z ponad setką uczniów, druga, podstawowa, ruszyła w Bielsku Podlaskim. Stworzono pierwszą klasę, do której chodzi pięcioro dzieci.

– Nie smuci nas tak mała liczba uczniów – mówi prezes Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej o. Jerzy Bogacewicz, fundacji, która jest organem założycielskim szkoły. – Kiedy tworzyliśmy przedszkole, rodzice zapisali do niego na początku czternaścioro dzieci i to w czasach, kiedy brakowało miejsc w przedszkolach. Teraz mamy ich sto dwadzieścia i placówka ma w mieście dobrą renomę. Na zbudowanie autorytetu szkoły potrzebujemy czasu. Jeśli będzie na naszą inicjatywę Boże błogosławieństwo, pokonamy wszelkie trudności.

Wiele z tych trudności szkoła ma za sobą. – Rok wcześniej zaczęły się przygotowania do jej utworzenia - mówi dyrektor nowej placówki Anna Wichowska. – Trzeba było przygotować statut szkoły, przedstawić program, otrzymać pozwolenie na jej prowadzenie z urzędu miasta i kuratorium oświaty i wychowania. Zabiegaliśmy o uczniów. Mamy rozszerzony program nauki języka angielskiego, religii – po trzy godziny, jest i nauka języka białoruskiego, też w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski: – Jest to najmniejsza szkoła w Bielsku, co nie znaczy najmniej ważna. Jako urząd miasta wszystkie szkoły traktujemy jednakowo. Cieszy nas ta inicjatywa. Żyjemy w czasach  likwidacji w Polsce szkół ze względu na niż demograficzny, jednocześnie w czasach liczenia kosztów. Osobiście uważam, że na oświacie nie powinno się oszczędzać. Dziś wydane pieniądze na dobrą edukację dzieci i młodzieży, wrócą później do państwowej kasy w postaci dobrze  przygotowanych do pracy młodych ludzi, płacących podatki. Czy poślę swoje dzieci do tej szkoły? Nie wykluczam takiej możliwości. 

– W tej szkole w zasadzie z każdym uczniem można pracować indywidualnie – mówi nauczycielka języka angielskiego Joanna Sawicka. – Nie minęły jeszcze dwa miesiące nauki, a już widzę tu lepsze efekty nauczania niż w szkole publicznej.

– Dzieci mają teraz, czyli w czasach elektronicznego przekazu treści, problem ze skupieniem się na jednej rzeczy – mówi nauczycielka białoruskiego Marta Ignatowicz. – W małej klasie o wiele łatwiej wyrabiać w dzieciach nawyk skupienia i cierpliwości.

14 października, na Pokrowę, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów nowej prawosławnej szkoły, mieszczącej się w budynku przy ul. Rejtana 24, czyli w tym samym co przedszkole św. Gabriela, prowadzone przez Bractwo św.św. Cyryla i Metodego. (ar)

fot. Irena Łozowik

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token