Numer 11(365)    Listopad 2015Numer 11(365)    Listopad 2015
fot.Michał Kość / Agencja Wschód
Wystawa w Etiopii
(pm)
Ambasador Jacek Jankowski, otwierając wystawę, podkreślił, że łamie ona stereotyp Polski jako kraju jednolitego wyznaniowo. Abuna Jakub – biskup dochalcedońskiego Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego – podziękował metropolicie Sawie za błogosławieństwo na zorganizowanie wystawy oraz możliwość poznania na fotografiach prawosławia w Polsce. O wymianie turystycznej i ekonomicznej między Polską a Etiopią mówił przedstawiciel etiopskiego ministerstwa turystyki.

Pomysłodawca wystawy Aleksander Wasyluk podziękował wszystkim za przybycie, a ambasadorowi i sponsorom za pomoc w realizacji pierwszej wystawy w Afryce.

Otwarciu towarzyszyły występy dwóch chórów – polskiego pod dyr. o. kpt. Łukasza Goduna oraz etiopskiego, które zaprezentowały muzykę utrzymaną w tradycji swoich Cerkwi. W wernisażu uczestniczyło ponad 250 osób, w tym przedstawiciele Cerkwi etiopskiej, rządu oraz korpusu dyplomatycznego. Obecni byli przedstawiciele naszej Cerkwi i władz polskich. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował o. płk Aleksy Andrejuk, a Urząd Miejski w Białymstoku doradca prezydenta miasta Marek Masalski.

Zorganizowanie wystawy nie byłoby możliwe bez wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sponsorów – firm Airon Green Energy Turbines, Pronar oraz Unibep i Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego.

Wystawa pokazywana już była min. w Parlamencie Europejskim, na Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Gruzji oraz w licznych miejscach Polski. Składa się na nią dwieście fotografii 57 autorów, wybranych ze strony www.orthphoto.net, prezentujących cerkwie, koloryt świątecznych i codziennych obrzędów religijnych, postaci związane z naszą Cerkwią, duchownych i parafian. 

W ponad dziewięćdziesięciomilionowej Etiopii chrześcijanie stanowią około 65 procent. Pozostali mieszkańcy (głównie na wschodzie kraju) to muzułmanie. Etiopia jest jednym z nielicznych państw, gdzie nie ma konfliktów na tle religijnym. Większość Etiopczyków należy do Etiopskiej Prawosławnej Zunifikowanej (w ten sposób można przetłumaczyć staroetiopskie słowo tewahedo, które odnosi się do jednej natury Chrystusa) Cerkwi – autokefalicznej Cerkwi dochalcedońskiej. Do 1959 roku była ona podporządkowana Cerkwi koptyjskiej, jednak zachowywała odrębne zwyczaje i tradycje liturgiczne. Cerkwie dochalcedońskie (inaczej zwane orientalnymi) nie uznały postanowień IV Soboru Powszechnego i w związku z tym utraciły jedność eucharystyczną z Cerkwią prawosławną.

(pm)
fot. Aleksander Wasyluk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token