Numer 1(367)    Styczeń 2016Numer 1(367)    Styczeń 2016
fot.Ikona Bożego Narodzenia z XV wieku ze zbiorów Muzeum Bizantyjskiego w Atenach
Dzieło Mądrości Bożej
oprac. Anna Radziukiewicz
Metropolita Sawa podkreślił, że to wydarzenie ma miejsce w 90. rocznicę nadania autokefalii Cerkwi w Polsce przez patriarchat ekumeniczny. W tym kontekście zarówno obecność patriarchy, jak i poświęcenie  kamienia węgielnego ma wymiar historyczny i symboliczny.

Patriarcha Bartłomiej podczas uroczystości mówił: – Mądrość Boża, Pan nasz Jezus Chrystus, czyni patriarchat ekumeniczny godnym dostąpienia zaszczytu położenia kamienia węgielnego pod cerkiew Mądrości Bożej, budowanej na wzór konstantynopolitańskiej Hagia Sophii, która choć w obecnych czasach – zgodnie z wyrokami Bożymi – nie funkcjonuje jako świątynia prawosławna, to jednak pozostaje do dziś chlubą i duchowym centrum całego świata chrześcijańskiego, bowiem Mądrość Boża jest nieustannym przeżywaniem i doświadczaniem „Tego, który stworzył świat”, którym rządzi i który zachowuje w doskonałej harmonii, działając zawsze na jego korzyść i dla jego dobra.

Nawiązał do historii sprzed ponad 1150 laty, kiedy z Salonik, ale także z Konstantynopola, z owego centrum Bożej Mądrości, wyruszyli w 863 roku na tereny zamieszkiwane przez Słowian święci bracia Cyryl i Metody. Głosili prawdę prawosławia – jego sens oraz głębię życia liturgicznego. – Dzisiaj w owym centrum Mądrości Bożej Konstantynowego Miasta służbę sprawują jedynie Siły Anielskie, których hymnu „Święty, Święty, Święty Pan Zastępów” jakakolwiek ludzka obraza, zgorszenie, przemoc ani żadna inna przeszkoda nie będą w stanie nigdy przerwać.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

oprac. Anna Radziukiewicz
fot. autorka  i Andrzej Pawlak

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token