Numer 1(367)    Styczeń 2016Numer 1(367)    Styczeń 2016
fot.Ikona Bożego Narodzenia z XV wieku ze zbiorów Muzeum Bizantyjskiego w Atenach
Na zwalonym przez burze starym pniu barwny ręcznik rozwinę...
Grzegorz Jacek Pelica
Warunki wywózki, strategię ewakuacji ludności, mienia, zasobów finansowych, na podstawie planu mobilizacji oraz sprawozdań władz administracji cywilnej zatwierdzono 17 lipca 1914 roku. Na dekrecie widnieje podpis ministra wojny generała adiutanta Suchomlina z kontrasygnatą generał-majora Ronżina – naczelnika wydziału informacji wojskowej zarządu głównego sztabu generalnego z powołaniem się na osobisty podpis „Zatwierdzone” Jego Cesarskiej Mości.

Bieżeńców podzielono na grupy,  według ich rangi służbowej. Służba cerkiewna, niżsi rangą urzędnicy i pozostałe osoby, wchodzące w skład resortu wojskowego, morskiego, obywatelskiego i duchownego, należeli do trzeciej kategorii (litera C/we). Dwie pierwsze kategorie stanowili generałowie, admirałowie i wyżsi urzędnicy państwowi od I do IV kategorii zaszeregowania oraz oficerowie, kadra gubernialna V-XIV kategorii zatrudnienia oraz hierarchia i wyższe rangą duchowieństwo diecezjalne.

Wyciąg z zasad przewozu służby państwowej i ich rodzin szczegółowo określał liczbę osób, wielkość bagażu podręcznego oraz stację docelową. Wyjeżdżający, zgodnie z głównymi zasadami strategii ewakuacyjnej, zostali podporządkowani dowódcom okręgów wojskowych, głównodowodzącym lub dowódcom samodzielnych oddziałów armii, a priorytet miał przewóz osób, pieniędzy i majątku ruchomego z twierdz i rejonów umocnionych. Paragraf piąty stanowił m.in.: Rodziny urzędników państwowych przewozi się w głąb Imperium tylko do stacji kolei żelaznych lub przystani wybranej według ich uznania.  Zwrócono szczególną uwagę na …pamiątki narodowe i przedmioty stanowiące najcenniejsze dla państwa dobra kultury, zwłaszcza wszystko, co mogło stanowić cenne trofeum wojenne dla wroga.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token