Numer 1(367)    Styczeń 2016Numer 1(367)    Styczeń 2016
fot.Ikona Bożego Narodzenia z XV wieku ze zbiorów Muzeum Bizantyjskiego w Atenach
Na mogile o. Dymitra
Anna Rydzanicz
Takim wyjątkiem był na przykład o. Dymitr Chylak w Izbach. Kiedy wstąpiliśmy do niego, wyciągał stare i nowe podręczniki do języka łacińskiego i greckiego, literatury i algebry, historii i lubił sprawdzać się w znajomości tych przedmiotów. Ale wszyscy inni księża patrzyli na niego jak na cudaka” – pisał po łemkowsku, pozostając pod dużym wrażeniem proboszcza z Izb, gorlicki bursak, Symeon Pyż we wspomnieniach z czasów Ruskiej Bursy, kiedy przed I wojną światową podczas wakacji grupą bursaków wędrowali po górach, poznając geografię i historię Łemkowszczyzny.

Izbiański proboszcz za narodowowyzwoleńczą działalność został uwięziony 6 stycznia 1921 roku. Pół roku później, 10 czerwca, zasiadł na ławie oskarżonych wraz z pozostałymi członkami rządu w procesie o zdradę stanu. Mimo protestów Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uniewinnił wszystkich. Wrócił do Izb, gdzie nadal prowadził działalność polityczną. Nie pogodził się z nieuznaniem Narodowej Republiki Łemkowskiej we Florynce. W wyborach 4 marca 1928 roku kandydował do Sejmu.

21 września 1928 roku wystąpił z Cerkwi unickiej. Wraz z parafianami zostawił solidną murowaną cerkiew św. Łukasza i plebanię w Izbach oraz cerkiew w filialnej Bielicznej, by powrócić do Cerkwi prawosławnej. Zanim wybudowano nową cerkiew i plebanię, z poświęceniem odprawiał na polu i w domach parafian.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Rydzanicz
fot. archiwum parafii w Legnicy i Ośrodka Elpis w Gorlicach                                                                                                                 
                                 
                                                        
                                                                                                                     

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token