Numer 1(367)    Styczeń 2016Numer 1(367)    Styczeń 2016
fot.Ikona Bożego Narodzenia z XV wieku ze zbiorów Muzeum Bizantyjskiego w Atenach
Oko pana Jana
Natalia Klimuk
Pan Jan Frąckiewicz ma oko. Świetnie wyłapuje proporcje. Jak pracuje? Jak to mówią „wpadnie mu coś w oko”, czy fotografia, czy w telewizji i już przystępuje do pracy. – Nie robię żadnych planów. Przyglądam się jakiemuś fragmentowi, zastanawiam się jakiej powinien on być wielkości, a zarazem cała makieta. To ważne, bo od razu musi być widoczne czy to cerkiew, czy kościół.

Takie makiety wymagają precyzji i cierpliwości. Nie każdy takie cechy ma. Ponad dziesięć lat prowadzenia zajęć w domu kultury pokazało, jak różne są dzieci i jak wcześnie widać, że niektóre z nich po prostu mają tę smykałkę. Dwie spośród jego uczennic poszły na architekturę.

Pan Jan miał wystawy w rożnych miejscowościach na Podlasiu. Za każdym razem była to podróż po świecie, bo makiety pokazują budowle z całego świata, czy wieżę z Toronto, operę z Sydney, drewniane cerkwie z karelskiej wyspy Kiży czy cerkiew z Chabarowska, przy granicy z Chinami. Swoje makiety pozostawiał też w miejscach w których mieszkał, a było ich sporo, bo z rodzinnych Łap po szkole podstawowej wyjechał do szkoły papierniczej koło Opola, potem pracował i w fabryce celulozy w Szczecinie, i w kopalni, i jako handlarz obwoźny. Podróżował po świecie. Był w Ameryce, zwiedził Europę. Wrażenie zrobiła na nim Ławra Kijowsko-Pieczerska: – Gdy tam wszedłem, nie wiedziałem, na co patrzeć, wszystko było tak dopracowane – wspomina i boleje nad współczesną architekturą, kościołami, które nie przypominają świątyń, budowlami, których nie wyróżniają proporcje czy styl, a niepotrzebne udziwnienia.

Makiety cerkwi, tych z Rosji, ale także z Michałowa, Zabłudowa i inne z Podlasia, pan Jan przekazał parafii prawosławnej w Starosielcach: – Mam już swoje lata i bardzo się cieszę, że proboszcz przygarnął te moje dzieci – mówi z ulgą.

Tu już o. Jan Troc i młodzież z bractwa zajęła ich konserwacją.

Natalia Klimuk, fot. autorka


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token