Numer 2(368)    Luty 2016Numer 2(368)    Luty 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Świąteczno-noworoczne spotkanie w Orli
Jarosław Charkiewicz
Spotkanie, na które obok metropolity Sawy oraz biskupa siemiatyckiego Jerzego przybyło ponad dwieście osób, otworzył gospodarz miejscowości, wójt gminy Orla Piotr Selwesiuk, z sukcesami piastujący swój urząd już trzecią kadencję.

Władyka Sawa dokonał tradycyjnego podsumowania minionego roku w życiu Cerkwi, nazywając go spokojnym, jednocześnie podkreślając znaczenie kilku wydarzeń – wizyty patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja i poświęcenia przez niego kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Hagia Sophia w Warszawie, obchodów setnej rocznicy bieżeństwa oraz 90. rocznicy przyznania naszej Cerkwi autokefalii, jak też wizyty nowego prezydenta RP Andrzeja Dudy na Świętej Górze Grabarce. Wyraził też dużą radość, że już po raz szósty w 2015 roku możliwe było przywiezienie do Polski w Wielką Sobotę Świętego Ognia z Grobu Pańskiego w Jerozolimie, jak też z licznych pielgrzymek zagranicznych i krajowych, przygotowywanych przez różne organizacje, działające w naszej Cerkwi bądź przy niej. Mówił o dobrych owocach działalności wydawnictwa metropolii oraz bractw cerkiewnych, przy tej okazji wspominając śp. byłego przewodniczącego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego prof. Andrzeja Łapkę, któremu zebrani odśpiewali wiecznuju pamiat’. Za główne problemy, jakie obecnie rzutują na pracę Cerkwi, uznał wyludnianie się parafii wiejskich. Mówiąc o planach na bieżący rok, metropolita wyraził nadzieję, że „jeśli jest na to wola Boża, to dojdzie w nim do Soboru Wszechprawosławnego”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Jarosław Charkiewicz
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token