Numer 2(368)    Luty 2016Numer 2(368)    Luty 2016
fot.Anna Radziukiewicz
W Czerewkach ekumenicznie
Anna Radziukiewicz
Spotkanie odbywało się pod patronatem wójta gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza i przy jego udziale.

Zaproszono wielu gości. Przybyli między innymi poseł Dariusz Piontkowski, starosta powiatu białostockiego Antoni Pełkowski. Przybyli duchowni rzymskokatoliccy – proboszcz parafii w Surażu ks. Jerzy Bezubik, proboszcz parafii Tryczówka ks. Wiesław Kulesza.

Na zaproszenie odpowiedziało wielu duchownych prawosławnych: o.o. Sergiusz z monasteru w Supraślu, Jan Kojło, Jerzy Charytoniuk, Mirosław Tomaszewski, Piotr Augustyńczuk, Piotr Borowik. Przybyły reprezentacje służb mundurowych – pożarnictwa na czele z zastępcą Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Białymstoku Janem Trofimiukiem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Janem Gradkowskim, przedstawiciele policji.

Przybyli przedstawiciele władz gminy – przewodnicząca rady gminy Joanna Januszewska i zastępca wójta Mirosława Jaroszuk, sekretarz gminy Suraż Maria Rogalska, dyrektorzy zespołu szkół – Barbara Klimaszewska w Juchnowcu Górnym i Marcin Hodun w Kleosinie. Zaproszono też ludzi nauki, mediów.

Jak zauważyli prowadzący spotkanie, niezwykle aktywna parafia w Kożanach powitała dziś wielu znakomitych ludzi. Rzeczywiście, dla gminy było to istotne wydarzenie.

A salę wypełnili także pensjonariusze domu – dom ma 95 podopiecznych – i ludzie z Kożan, Czerewek, Dorożek, Złotnik.

A przed nimi Boga wysławiał zespół, specjalnie na tę okazję utworzony, podopiecznych domu i jego pracowników. Śpiewał kolędy. Kolędy wschodniosłowiańskie śpiewał chór młodzieżowy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku pod dyrekcją o. prot. Mariana Romańczuka, partię solową wykonała Aleksandra Pawluczuk. Pieśni ludowe śpiewały dzieci ze szkoły podstawowej w Juchnowcu Górnym, tworzące zespół „Jarzębinki”. Zatańczyć nie mogły, choć umiały, bo było za ciasno.

Anna Radziukiewicz
fot. autorka


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token