Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
Proszę o modlitwę
rozmawia Eugeniusz Czykwin
Eugeniusz Czykwin: – Po 55 latach prac przygotowawczych, 18 czerwca na Krecie spotkają się delegacje wszystkich czternastu autokefalicznych Cerkwi. Rozpocznie się „Święty, Wielki Sobór Wszechprawosławny”. Nie będzie to więc Sobór Powszechny?

Władyka Jerzy: – W pracach przedsoborowych nigdy nie pojawiła się sugestia, by zbliżający się sobór określić mianem wsielenskij, powszechny. Nie pretendujemy do tego, choć serbska Cerkiew proponowała, by na zbliżającym soborze uznać za ósmy powszechny sobór Focjusza (IX wiek) i sobory palamickie. Propozycji nie przyjęto, gdyż oznaczałoby to, że pretendujemy do miana soboru powszechnego. Stąd też w nazwie znalazło się określenie „wszechprawosławny”, chociaż w języku greckim używa się „panprawosławny”, pojawiło się też określenie „ogólnoprawosławny”. Wszystkie te określenia wskazują, że będzie to sobór Jedinoj Swiatoj, Sobornoj i Apostolskoj Cerkwi.

– Sobory powszechne niepodzielonego chrześcijaństwa zajmowały się dogmatami, prawdami wiary. A czym zajmie się Sobór Wszechprawosławny?

– Tak. Sobory powszechne zajmowały się kwestiami dogmatycznymi, ale należy pamiętać, że zawsze zwoływano je, gdy w życiu Kościoła pojawił się problem związany z błędami w nauczaniu prawd wiary, gdy błędne nauczanie stawało się groźne dla ewangelicznej prawdy. Wielokrotnie, zanim zwołano sobór powszechny, zapraszano głosicieli tych błędnych nauk i próbowano ich przekonać. Tak dla przykładu było z patriarchą Nestoriuszem.

Mówiąc najkrócej, sobory powszechne zwoływano w obronie wiary. Były odpowiedzią na herezje i dlatego, według Cerkwi, zbawienie człowieka, który nie przyjmuje, świadomie odrzuca, nauki soboru jest bardzo trudne. Taki człowiek wyłącza się ze wspólnoty cerkiewnej.
– Nie pretendując do miana soboru powszechnego, zgromadzeni na Krecie przedstawiciele prawosławnych Cerkwi nie będą zajmować się kwestiami dogmatycznymi. Co więc znajdzie się w agendzie Wszechprawosławnego Soboru?

– Na pierwszym Zgromadzeniu Przedsoborowym, które miało miejsce na wyspie Rodos w 1961 roku, ustalono tematy, którymi sukcesywnie się zajmowano. Tematów było dziesięć. Ostatecznie, po trwających 55 lat pracach przedsoborowych, obradująca w Chambésy w Szwajcarii od 21 do 28 stycznia 2016 roku Synaksa (Zgromadzenie) Zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych postanowiła zwołać Święty, Wielki Sobór i przedłożyć pod jego rozpatrzenie następujące tematy: „Misja prawosławnej Cerkwi we współczesnym świecie”, „Prawosławna diaspora”, „Autonomia i sposób jej ogłaszania”, „Sakrament małżeństwa i przeszkody w jego zawarciu”, „Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj”, „Stosunki prawosławnej Cerkwi z pozostałym chrześcijańskim światem”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

fot. Marta Łuksza

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token