Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
Do źródła wody żywej
Grzegorz Jacek Pelica
Tłumnie zebranych chrześcijan różnych konfesji powitał proboszcz prawosławnej parafii katedralnej, o. mitrat Andrzej Łoś: – W dzisiejszy święty wieczór witam wszystkich, których pragnienie jedności doprowadziło na to modlitewne spotkanie.

Zostaliśmy wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Pana. W obliczu świata, który nieudolnie dąży do jedności, my, chrześcijanie, o tej jedności w szczególny sposób musimy świadczyć, pamiętając że nasza postawa to świadectwo o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. I to świadectwo powinniśmy dawać na co dzień.

Zapraszam do wspólnej modlitwy w myśl słów, wypowiedzianych przez naszego Pana w najtrudniejszym momencie Jego ziemskiego życia: Aby wszyscy byli jedno… I żebyśmy w trakcie tego naszego ziemskiego pielgrzymowania mogli też usłyszeć Jego pochwałę: Zobaczcie, jak oni się miłują!

Wspólna modlitwa była okazją do studiowania słowa Bożego. Lektorami czytań podczas wieczerni byli ks. Andrzej Gontarek, przewodniczący regionalnego oddziału PRE i proboszcz parafii polskokatolickiej w Lublinie, pastor Mariusz Maikowski, reprezentujący Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, oraz protodiakon Marek Waszczuk. Obecny był dyrektor IE KUL, ks. prof. Sławomir Pawłowski, i przedstawiciel lubelskich dominikanów, o. Tomasz Dostatni OP.

Ewangelię o Samarytance, która stanowiła motyw przewodni homilii, odśpiewał prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Zapowiedzią istoty rozważania, wygłoszonego przez metropolitę lubelskiego, był hymn ku czci Stwórcy, który poprzez ludzi i dla ludzi czyni cuda: Ty, jesi Bog, tworaj czudiesa!

W homilii, wieńczącej ekumeniczne tegoroczne pochylanie się nad Bożym słowem, arcybiskup Stanisław Budzik powiedział m.in.: – W ojczyźnie Jezusa odkrywamy dzisiaj całe bogactwo obrządków i tradycji chrześcijańskich, których przedstawiciele pielgrzymują z całego świata do tych świętych miejsc. Patrząc na tę wielobarwną panoramę tradycji chrześcijańskich mocniej odczuwamy potrzebę wspólnego świadectwa; potrzebę jedności, miłości, pokoju i współpracy.

Przywołując obrazy Ziemi Świętej oraz nawrócenia Samarytanki i Szawła arcybiskup stwierdził, że cud pod Damaszkiem to kamień milowy chrześcijaństwa, dzięki spotkaniu Zbawiciela grzesznik staje się apostołem, prześladowca Chrystusowej drogi dynamicznym i skutecznym głosicielem Ewangelii.

Miała też w tym swój niezwykły udział kobieta z Samarii, która „przyszła czerpać wodę, a zachłysnęła się Prawdą. Pragnęła wody źródlanej, a dowiedziała się o wodzie żywej, dającej życie wieczne. Ta nauka przemieniła jej życie!

Jeżeli pozwolimy Jezusowi, aby w nas działał, to z pewnością uczynimy krok we właściwym kierunku. Niechaj błogosławiona Dziewica Maryja, Matka jednego i świętego Kościoła, wyprasza nam dar prawdziwego nawrócenia i takiej miłości, aby świat poznał, że Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem”.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token