Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
Książka o bieżeństwie
Eugeniusz Czykwin
Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922” to najnowsza książka Doroteusza Fionika, twórcy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, niestrudzenie przybliżającego nam wątki lokalnej historii. Książka, stanowiąca kolejną pozycję w serii „Historia i kultura podlaskich Białorusinów”, to opowieść o tym, jak żyło się na Podlasiu przed bieżeństwem, jak się do niego przygotowywano, jak przebiegała tak zwana bitwa bielska i jak wyglądało życie tych, którzy pozostali, pod niemiecką okupacją, jak wyglądała podróż uchodźców w głąb Rosji, jak tam żyli uciekinierzy i jak wracali.

Doroteusz Fionik korzysta z dokumentów, statystyk, przede wszystkim jednak z relacji bieżeńców, tych zapisanych i tych wysłuchanych (do książki dołączona jest płyta z ponad trzema godzinami wspomnień i pieśni), a wszystko to ilustruje ponad trzystu fotografiami, w znacznej części upublicznianymi po raz pierwszy. Pisze po białorusku (tylko rozdział o bitwie bielskiej po polsku), ale głosy świadków cytuje w języku oryginału, także po polsku.
Powstała rzecz oryginalna i interesująca. W ubiegłym roku, w stulecie rozpoczęcia bieżeństwa, ukazało się wiele publikacji, otwarto wystawy, zorganizowano konferencje, pokazano rekonstrukcje wydarzeń i spektakle teatralne. Książka Doroteusza Fionika spina jakby wszystkie te działania. Nie wyczerpując tematu, czyni go zrozumiałym, osadza w „wielkiej” historii, nie gubiąc walorów „lokalnej”, przede wszystkim zaś uświadamia – co zresztą czynili i inni przywołujący bieżeństwo – jak jest ono ważną i wciąż rzutującą na współczesność częścią podlaskiego dziedzictwa.

W pierwszej połowie marca odbędą się dwie prezentacje książki:
6 marca (w niedzielę) o godz. 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku przy ul. Kazimierzowskiej 14 i 11 marca (w piątek) o godz. 18 w Centrum im. Ludwika Zamenhofa W Białymstoku, ul. Warszawska 19. (ota)

Eugeniusz Czykwin

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token