Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Nim zbierze się sobór
Ałla Matreńczyk
Idea zwołania Wszechprawosławnego Soboru pojawiła się w 1923 roku. Na konferencji prawosławnej w Konstantynopolu zaproponowano, by dwa lata później zorganizować sobór prawosławny, który uczciłby 1600-lecie I Soboru Powszechnego (rok 325). W soborze tym mieli wziąć udział nie tylko biskupi lokalnych Cerkwi prawosławnych, ale – w charakterze obserwatorów – przedstawiciele tych Kościołów, które wyznają nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary.

Do zwołania soboru nie doszło, co nie znaczy, że porzucono samą ideę. Powracano do niej zarówno podczas konferencji przygotowawczej, która odbyła się w 1930 roku na Świętej Górze Atos w monasterze w Watopedi z udziałem metropolity Dionizego (Waledyńskiego) i biskupa grodzieńskiego i nowogródzkiego Aleksego (Gromadzkiego), jak i I Kongresu Teologów Prawosławnych, zorganizowanego sześć lat później w Atenach. Z uwagi na lata stalinowskiego terroru, w przygotowaniach tych nie uczestniczyła Rosyjska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu, myśl rosyjską reprezentowały za to środowiska białych emigrantów.

Wybuch drugiej wojny światowej przerywa przygotowania. Dopiero w 1951 roku patriarcha Atenagoras (1886-1972) wraca do tych planów. To z jego inicjatywy dochodzi do zwołania w 1961 roku na wyspie Rodos I Konferencji Ogólnoprawosławnej. Wzięli w niej udział także przedstawiciele rosyjskiej Cerkwi, największej spośród lokalnych, którzy odtąd bardzo konstruktywnie będą zaznaczać swoją obecność. Zabrakło delegacji Albanii, Gruzji i Finlandii. Na Rodos wytyczono katalog tematów, na który miały się wypowiedzieć wszystkie lokalne Cerkwie. Ten katalog okazał się za szeroki, w następnych latach znacznie go ograniczono. Na Rodos doszło do jeszcze dwóch konferencji ogólnoprawosławnych, dotyczyły one głównie uczestnictwa prawosławnych w II Soborze Watykańskim – w tej kwestii postanowiono, że swego przedstawiciela może wysłać każda autokefaliczna Cerkiew prawosławna. Nasza Cerkiew nie wysłała delegata.

W 1966 roku z inicjatywy patriarchy Atenagorasa w Chambésy koło Genewy, na ziemi podarowanej przez rodzinę grecką, zostało otwarte Centrum Prawosławne Patriarchatu Ekumenicznego. Odtąd to właśnie w tym kompleksie, który oprócz parafialnej cerkwi św. Apostoła Pawła zawierał także wygodną salę konferencyjną oraz miejsca noclegowe, odbywać się będą wszystkie spotkania poświęcone przygotowaniom do przyszłego soboru. Tu też, już w 1968 roku, odbyła się IV Konferencja Ogólnoprawosławna.


(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Ałla Matreńczyk
fot. Andrzej Kuźma

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token