Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Pięćdziesiąt lat służby Bogu i Cerkwi
Anna Choruży
Ojciec Andrzej urodził się 22 sierpnia 1937 r. w Łopuchówce, w gminie Narew. Na jego wybór drogi kapłańskiej, jak dziś sam wspomina, miały wpływ bliskość cerkwi w Tyniewiczach Wielkich i wychowanie religijne w  domu rodzinnym. Miłość do Boga i Cerkwi zaszczepili w nim rodzice oraz dziadek.

Naukę w Seminarium Duchownym w Warszawie o. Andrzej rozpoczął w 1952 roku. Razem z nim w jednej klasie uczył się także Michał Hrycuniak, dziś metropolita Cerkwi w Polsce. Z metropolitą kontynuował także dalszą edukację na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Święceń kapłańskich o. Andrzej nie przyjmuje od razu. Jeszcze zanim poślubił matuszkę Marię Karpiuk, pracował w białoruskich instytucjach kultury, m.in. w oddziałach BTSK w Hajnówce i Białymstoku.

20 lutego 1966 roku metropolita Stefan udziela mu święceń diakońskich, a tydzień później kapłańskich.

Doceniając pięćdziesięcioletni trud duszpasterskiej pracy metropolita Sawa mówił o nim jako o wzorze dla młodego pokolenia. – Zostałeś kapłanem na ziemiach północnych naszego kraju, w  Braniewie i Górowie Iławeckim, gdzie organizowałeś życie cerkiewne dla naszych braci i sióstr, którzy znaleźli się tam wbrew swojej woli. Cerkiew była jedynym miejscem, gdzie mogli się spotykać, żyjąc w rozproszeniu. I dzięki pracy młodych kapłanów zachowała się tam do dziś wiara prawosławna.


(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Choruży
fot. Wiaczesław Perek

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token