Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Jubileusz bractwa
Jan Bołtromiuk
Metropolita Sawa mówił o znaczeniu działalności bractw w historii Cerkwi oraz ich roli w dzisiejszych czasach. Z okazji jubileuszu uhonorował w imieniu soboru biskupów orderami Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny zasłużonych działaczy – Jana Sorokosza (II stopnia), Jana Bołtromiuka i Andrzeja Pawlaka (III stopnia).

Przewodniczący zarządu centralnego Bazyli Piwnik podziękował najbardziej zaangażowanym bratczykom. Historię warszawskiego koła przestawił jego przewodniczący Jan Bołtromiuk.

Aleksander Naumow, znany slawisty, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Ca Foscari w Wenecji, przybliżył temat „Rola dziedzictwa kulturowego św.św. Cyryla i Metodego w uwarunkowaniach współczesnej Europy”.

Zgromadzeni usłyszeli referat wykładowcy warszawskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, o. dr. Doroteusza Sawickiego „Cerkwie w dawnej Warszawie”. Obu wykładom towarzyszyła bogata projekcja zdjęć.

Odbyła się premiera polskiej wersji filmu „Przypowieści” (Pritczi). Film został zrealizowany przez Bractwo Świętych Cyryla i Metodego oraz ekipę filmową redakcji prawosławnego serwisu internetowego Cerkiew.pl. Film jest już drugą wspólną produkcją tych organizacji. Nagrania lektora – podobnie jak w przypadku pierwszego filmu „Opiekun Morza Śródziemnego” – dokonano w Studiu Filmowym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ważnym akcentem była wystawa przedstawiająca cerkwie dawnej Warszawy. Na osiemdziesięciu planszach pokazane zostały zdjęcia świątyń zburzonych bądź przejętych przez inne Kościoły. Pokazano też zdjęcia mozaik ze zburzonego soboru świętego Aleksandra Newskiego. Większość zachowanych mozaik znajduje się obecnie w cerkwi Opieki Matki Bożej w Baranowiczach na Białorusi, dokąd zostały przewiezione w czasie burzenia świątyni.
Wystawę przygotowali członkowie bractwa. Z pewnością dla wielu stała się ona nie tylko przedmiotem doznań artystycznych, ale i głębokiej zadumy – dlaczego w kraju chrześcijańskim doszło do burzenia świątyń? Wystawie towarzyszyło jubileuszowe wydanie „Gazetki Bractwa”, w której przedstawione zostały zburzone świątynie i mozaiki.

Jan Bołtromiuk
oraz orthodox.pl
fot. Daniel Grygiewicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token