Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Wokół rodzinnego obrządku
Kazimierz Pelica; Małgorzata Turek
Prof. Emil Horoch z Instytutu Historii UMCS zaprezentował sylwetkę autora.
– Doktor Grzegorz Jacek Pelica doskonalił swoje umiejętności na studiach doktoranckich w Instytucie Historii UMCS. Ich owocem było obroniona w 2006 roku praca „Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)”, której byłem promotorem, wydana drukiem w 2007 i w 2009 roku. Podstawową zaletą tej dysertacji i publikacji była kwerenda archiwalna w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, diecezjalnych archiwach Kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego. Dalsza droga naukowa doktora Pelicy to m.in. praca poświęcona prawosławnemu duszpasterstwu więziennemu na Lubelszczyźnie, publikacja o Bałachowcach oraz szkice podręcznikowe dla studentów. Warto też nadmienić, że jest on jednym z autorów haseł Polskiego Słownika Bibliograficznego i Encyklopedii Katolickiej KUL, kilkuset artykułów naukowych i kilku tysięcy popularnonaukowych, recenzji i wykładowcą. Współpracuje z redakcjami czasopism naukowych, w tym Kościoła prawosławnego. Został m.in. odznaczony przez Święty Sobór PAKP Orderem Świętej Równej Apostołom Mari Magdaleny, Medalem Księcia Konstantego Ostrogskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Mater Verbi.

Dzisiaj promujemy kolejną książkę, owoc kilkunastoletniej kwerendy archiwalnej. Jest to właściwie, moim zdaniem, a po przeczytaniu państwo się zapewne ze mną zgodzą, historia Kościoła prawosławnego w Polsce od czasów piastowskich po wiek XXI. Przy okazji, kiedy dyskutowałem z autorem nad jej konstrukcją, zasugerowałem, żeby uwzględnił relacje prawosławia z islamem. Cieszę się, że ta uwaga została w książce zrealizowana. Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych wydarzeń w Europie.

Jeszcze jedno spostrzeżenie. Znam się z doktorem Grzegorzem ponad 25 lat. Wiem, że jest człowiekiem życzliwym dla ludzi, otwartym, z czego wynika jego zaangażowanie ekumeniczne, wzorowym mężem, dziadkiem i sąsiadem. Jest również nauczycielem, który niesie przysłowiowy kaganek oświaty w lud łęczyński. Wreszcie jest również zaangażowany społecznie, był m.in. przez dwie kadencje radnym rady miejskiej w Łęcznej i wieloletnim krwiodawcą.

Kolejna uwaga. Często dzisiaj w publikacjach historycznych dominuje prezentyzm, czyli przenoszenie dzisiejszej wiedzy, świadomości i dzisiejszych miar w przeszłość, co zwykle ją wypacza i owocuje wyniosłością wobec przodków. Twórczość naukowa doktora Pelicy jest wolna od tego.

W rozmowie ze mną autor powiedział, że jest to książka jego życia. Mam inne zdanie. Znając ciebie, jeszcze wzbogacisz świat kolejną książką. I chyba nie chcesz pozbawić mnie kolejnej recenzji i kolejnej promocji w prześwietnych murach Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – zakończył laudację prof. Horoch.

W pierwszej części spotkania zaprezentował się Kameralny Chór Sacrum, który powstał w 2007 roku. Wykonuje on głównie muzykę cerkiewną, propagując tradycję wywodzącą się z Cerkwi oraz muzycznej kultury Wschodu. Chór zaczynał działalność w Białej Podlaskiej, po dłuższej przerwie polem jego działalności artystycznej stał się Lublin. Tworzą go głównie absolwenci oraz studenci muzykologii i edukacji artystycznej.

Repertuar chóru wzbogacony został – na potrzeby licznych koncertów – o pieśni oraz hymny w języku łacińskim i niemieckim. Sacrum był gościem różnych festiwali oraz przeglądów, m.in. Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej czy międzynarodowego festiwalu kolęd wschodniosłowiańskich (Grand Prix 2009). Dyrygentem chóru jest Angelika Iwaniuk.


(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Kazimierz Pelica
Małgorzata Turek
współpraca Grzegorz J. Pelica
fot. archiwum biblioteki

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token