Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Piękno i sacrum
Grzegorz Jacek Pelica
Prof. Andrzej Gil, autor m.in. „Prawosławnej eparchii chełmskiej do 1596 roku”, pogratulował pomysłu i fachowej realizacji serii przewodników: – Każdy z nas ma doświadczenie zetknięcia się z sacrum, z tym co niepojęte i niewyobrażalne, a jednocześnie bliskie – mówił. – Odkąd pojawił się człowiek, towarzyszyły mu miejsca święte, sanktuaria. Potem nastąpiła ich trywializacja, ale też popularyzacja i medialna dostępność. Turystyka religijna jest immanentną cechą ludzkiej ciekawości. Umożliwia zetknięcie się z tym, co święte i zaspokaja naszą ciekawość poznawczą. Szukanie śladów świętości ma miejsce od początków chrześcijaństwa. Ludzie z Galii, Hiszpanii szukali śladów tego, w co uwierzyli, szukali pamiątek, jak choćby cesarzowa św. Helena.

Promocję wzbogaciła prezentacja multimedialna serii „Przewodniki po Polsce”, w której Anna Radziszewska zapoznała z planami wydawnictwa JUT oraz ze sposobem korzystania z przewodników.

– Pomysł pojawił się po uruchomieniu w 2012 roku strony internetowej sanktuariapolski.info, z podziałem kraju na diecezje. Obecnie jest to strona przewodnikipoPolsce.pl. oraz sklep internetowy i facebook. Opracowaliśmy cztery przewodniki po sanktuariach województw lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i Podkarpacia. Dwa są w przygotowaniu (sanktuaria Małopolski i Miłosierdzia Bożego – GJP).

Przewodniki po Polsce to jedna z inicjatyw Katolickiego Wydawnictwa JUT, które istnieje od 2009 roku, a swoją nazwę wzięło od słów „Jezu, ufam Tobie”. W każdym przewodniku zawarto informacje, które mają pomóc pielgrzymom i turystom – kontakt telefoniczny, mailowy, strony internetowe, godziny Mszy św. w niedziele i dni powszednie, terminy odpustów i uroczystości, nazwisko kustosza.

Grzegorz Jacek Pelica postulował dostrzeżenie w przyszłych wydaniach i folderach turystycznych licznych, rozrzuconych po województwie, zabytków ruchomych, należących niegdyś do Kościoła prawosławnego – ikonostasu w kościele w Żulinie, ikon Matki Bożej ze Stężycy Nadwieprzańskiej koło Krasnegostawu, Kaniego, Borowicy oraz charakterystyki zabytkowych cerkwi (obecnie kościołów) w Krupem i Kaniem.

Warto zauważyć, że informator JUT nie pomija milczeniem zabytków, związanych z obrządkiem wschodnim, co niestety było przywarą wielu dotychczasowych publikacji. Przypomina, że w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie zwiedzimy np. cerkwie w Tomaszowie, Dołhobyczowie, Hrebennem czy Szczebrzeszynie. Potencjalny turysta dowie się, że w okolicach Kodnia warto zobaczyć Jabłeczną: XV-wieczny męski monaster. (...) Dzięki niezłomności opiekunów monasteru udało się zachować obrządek wschodni po przejściu diecezji chełmskiej na katolicyzm. Wokół klasztoru znajduje się kilka mniejszych kaplic. Wnętrze jest bogate w cenne ikony (m.in. patrona monasteru – św. Onufrego) – s. 129).

Grzegorz Jacek Pelica
fot. autor


Sanktuaria województwa lubelskiego, Wyd. JUT Lublin 2015, ss. 233, il., mapy.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token