Numer 5(371)    Maj 2016Numer 5(371)    Maj 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
Wystawa na Kasztelu
Jarosław Grycz
Wystawę otworzył biskup gorlicki Paisjusz w towarzystwie wielu duchownych prawosławnych. Śpiewał chór Kliros, działający przy diecezjalnym ośrodku kultury prawosławnej Elpis.

Licznie przybyli goście byli zachwyceni pięknem architektury prawosławnej i duchowym przesłaniem wystawy. W swoim wystąpieniu biskup Paisjusz zachęcał autora wystawy do częstszego organizowania podobnych wydarzeń.

Wystawa pokazała cerkwie wschodniej Europy, Azji i Afryki, poczynając od Jerozolimy, gdzie znajduje się najświętsze miejsce dla wszystkich chrześcijan – Bazylika Grobu Pańskiego, Grób Bogarodzicy w Getsemani, Góra Syjon i Góra Oliwna z ich kościołami i cerkwiami. Fotografie Góry Mojżesza na Synaju (z prawosławną kaplicą na jej wierzchołku) u stóp, której Justynian Wielki wzniósł w 524 roku monaster św. Katarzyny – przedstawiają jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych świata. Na wystawie zaprezentowano fotografie cerkwi i monasterów prawosławnych ze Świętą Górą Atos oraz monasterami na Meteorach, zawieszonymi na skałach, cerkwi koptyjskich, cerkwi Armenii i Gruzji.

Pokazano najznakomitszy i jeden z najstarszych bułgarskich monasterów w Rile, przez wieki ostoję duchowości prawosławnej i kultury bułgarskiej.

Poprzez niezwykle bogato polichromowane cerkwie i monastery rumuńskie, szlak wystawy wiedzie do Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Przez Krym autor wkracza na niezmierzone tereny Rosji, podziwiając i utrwalając piękno cerkiewnych kopuł i ikonostasów Moskwy, Suzdala czy Sankt Petersburga.

Uzupełnieniem podróży były cerkwie prawosławne na Łotwie, także w Polsce. Stąd pochodzą m.in. fotogramy ze Świętej Góry Grabarki. Wystawę zamykały zdjęcia monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.

Wystawa wpisała się w rozpoczęcie obchodów dziewięćdziesięciolecia powrotu Łemków do wiary ojców i została zorganizowana przez autora we współpracy z biskupem Paisjuszem i o. Romanem Dubecem, dyrektorem ośrodka „Elpis” w Gorlicach.

Tomasz Pruchnicki to gorliczanin, fotograf, podróżnik, pasjonat historii, autor wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, projektant i inspektor nadzoru budowlanego, także w zakresie zabytków. Fotografuje architekturę, obiekty sakralne. Odwiedził i uwiecznił na fotografiach tereny od Morza Żółtego po jezioro Michigan. Przemierzył Państwo Środka, Azję Środkową, Ziemię Świętą, tereny pierwszych gmin chrześcijańskich w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego z obszarem działalności Cyryla i Metodego. Podziwiał cerkwie Złotego Koła, obiekty Suzdala i Sergijew Posadu, cerkwie na moskiewskim Kremlu i w Rosji.

Jarosław Grycz, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token