Numer 5(371)    Maj 2016Numer 5(371)    Maj 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
Z pomocą alkoholikom i ich rodzinom
Stefan Dmitruk
W kwietniu 2016 roku uruchomiono blog nieupiwajemaja czasza.wordpress.com, poświęcony problemowi choroby alkoholowej z perspektywy prawosławnej. Witryna wpisuje się w działalność białostockiego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin „Nepsis”, wchodzącego w skład Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos”.

Na stronie zamieszczono informacje dotyczące pomocy udzielanej przez duchownych i organizacje związane z Cerkwią, tekst nabożeństwa błagalnego w intencji alkoholików w języku rosyjskim, regułę modlitewną, fragmenty zalecanej przez Cerkiew Ewangelii (język polski, ukraiński, rosyjski, cerkiewno-słowiański [transliteracja]). Opublikowano akatyst (język rosyjski i transliteracja) przed ikoną Bogurodzicy „Kielich Nieupijający” oraz jej historię, a także żywot św. męczennika Bonifacego z Tarsu.

Ważną zakładką blogu jest Czytelnia, w której internauta znajdzie teksty osób doświadczonych przez alkohol – refleksje amerykańskiego kapłana w tłumaczeniu Anny Czerewackiej i anonimowe wyznanie Dorosłego Dziecka Alkoholika.

O. dr Adam Misijuk – wikariusz parafii św. Jana Klimaka w Warszawie – przeanalizował etapy choroby alkoholowej, a także omówił, na przykładzie powrotu syna marnotrawnego, możliwość wydostania się z jej matni. Wśród tekstów jest opis pomocy udzielanej przez rosyjski monaster św. Daniela Słupnika oraz omówienie alkoholizmu z punktu widzenia św. Jana z Kronsztadu.

Autor blogu ma nadzieję, że strona będzie – być może – pierwszym „kołem ratunkowym” alkoholików i osób współuzależnionych, narzędziem w codziennej pracy duszpasterskiej prawosławnych kapłanów oraz terapeutów. Witryna daje możliwość zrozumienia choroby alkoholowej przez wiernych Cerkwi i przedstawicieli innych wyznań.

Więcej o autorze strony nieupiwajemajaczasza.wordpress.com TUTAJ (https://nieupiwajemajaczasza.wordpress.com/o-blogu/)

Stefan Dmitruk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token