Numer 6(372)    Czerwiec 2016Numer 6(372)    Czerwiec 2016
fot.Eugeniusz Czykwin
Cerkiew raz jeszcze oświęcona
Jakub Moczarski
Dostojnych hierarchów powitał proboszcz, o. prot. Andrzej Bołbot. Wskazał on, jak ważnym wydarzeniem dla wszystkich związanych z tą parafią jest wyświęcenie cerkwi. Zwrócił uwagę na tych, których już z nami nie ma, lecz ich życie było blisko związane ze Stanisławowem.
Przed rozpoczęciem czynu wielkiego poświęcenia cerkwi metropolita Sawa podziękował ojcu Andrzejowi oraz wszystkim, którzy wspierali dzieło remontu Domu Bożego. Przypomniał też, iż w ołtarzu zostaną położone relikwie świętych męczenników Dzieci z Betlejem.
We słowie pouczenia biskup Jerzy mówił, jak ważna jest pozycja kobiety w życiu Cerkwi. Zauważył, iż święto Niewiast Mirro Niosących jest tak naprawdę chrześcijańskim dniem kobiet, kiedy Cerkiew prawosławna wyraża swój wobec nich szacunek. Dzisiaj, w aurze paschalnej radości, wychwalamy niewiasty, które – w przeciwieństwie do apostołów – pozostały wierne do końca w momencie cierpień Chrystusa, a jedna z nich, Maria Magdalena, otrzymała wyjątkowy przydomek równej apostołom. Nie apostoła, albowiem apostolstwo wiązało się również z kapłaństem, ale jej godność nie została przez to w żaden sposób pomniejszona. I my dzisiaj okazujemy wielki szacunek kobietom, gdyż to dzięki nim rozpowszechniła się wieść o zmartwychwstaniu, i uczymy się od nich odwagi, hartu ducha a przede wszystkim wierności Bogu i poświęcenia.
Uroczystości uświetniały trzy chóry – parafialny ze Stanisławowa, akademicki św. Tatiany z parafii św. Jana Klimaka w Warszawie oraz gość z zagranicy, chór Perfectum z Kijowa.
Metropolita Sawa za szczególną pracę dla dobra Cerkwi prawosławnej wręczył ordery Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny Natalii i Andrzejowi Goriełowom, Mikołajowi Kuleszy oraz Denisowi Rozumcowi, dyrygentowi chóru Perfectum. Zostały także wręczone Błagosłowiennyje Gramoty oraz listy pochwalne.

Jakub Moczarski
fot. Łukasz Troc
za cerkiew.pl


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token