Numer 6(372)    Czerwiec 2016Numer 6(372)    Czerwiec 2016
fot.Eugeniusz Czykwin
Dziesięć lat w Biłgoraju
Grzegorz Jacek Pelica
Parafia w Biłgoraju, której proboszczem jest o. Korneliusz Wilkiel, wzbogaciła się o Raspiatije. Jej chlubą stało się rozpisanie cerkwi, co dla małej diasporalnej społeczności było nie lada wyzwaniem.
Władyka Abel wysoko ocenił pracę parafii i jej ekumeniczny duch, owoc wysiłku o. Korneliusza, jego matuszki, wspólnoty parafialnej, bratczyków z opiekunem Andrzejem Klimiukiem i sympatyków, także spoza kręgu wiernych prawosławnych.
– Przed rokiem weszliśmy do tej świątyni i dziś napełnia ona nasze serca radością, widzimy porządek liturgiczny i ład materialny. W imieniu Cerkwi chciałbym nagrodzić ciebie, o. Korneliuszu, kolejną nagrodą kapłańską, skufią. Ma ona symbolikę cierniowego wieńca Chrystusowego, ale przyjmij ją jako wdzięczność Matki-Cerkwi za osiągnięcia – mówił.
– Nasze wspólnoty – zwrócił się władyka do gości, wśród których był burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan – nie są liczne. Historia bowiem nie była łaskawa dla prawosławia na tej ziemi. Dlatego mówimy: Sława Tiebie Boże! za dziesięć lat naszego funkcjonowania w Biłgoraju.
O. Jarosław Szczur, proboszcz parafii św. równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach, mówił w homilii o miejscowych świętych – Leoncjuszu z Tarnogrodu, Romanie z Zamościa, Onufrym z Puław i Świętych Męczennikach Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.
Uroczystości parafialne wzbogacili swoją obecnością między innymi aktorzy z Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, przedstawiciele administracji samorządowej, oświaty, opieki zdrowotnej oraz proboszcz sąsiadującej rzymskokatolickiej parafii św. Marii Magdaleny.
Podczas wieczornicy wystąpił sześcioosobowy chór męski „Perfectum”, działający przy Dziesięcinnym Monasterze w Kijowie na Ukrainie.


Grzegorz Jacek Pelica współpraca Kazimierz Pelica
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token