Numer 6(372)    Czerwiec 2016Numer 6(372)    Czerwiec 2016
fot.Eugeniusz Czykwin
Skarb Cerkwi
Dorota Wysocka
W wypełnionej słuchaczami świątyni obecni byli m.in. biskup siemiatycki Jerzy, rzymskokatolicki biskup drohiczyński Tadeusz Pikus i ks. Roman Pawlas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z kapitułą orderu Ecce Homo, przedstawiciele władz samorządowych, duchowni i wierni.
Obecność kapituły orderu Ecce Homo nie była przypadkowa. Uhonorowany nim został metropolita Sawa za – jak powiedziano w laudacji – poświęcenie życia Bogu i ludziom, za świadectwo wiary widoczne w skutecznym i pragmatycznym działaniu nade wszystko dla Cerkwi i wiernych Kościoła prawosławnego. A także za mądre zaangażowanie w budowanie międzynarodowej i ekumenicznej przestrzeni dla wschodnich i południowoeuropejskich kontaktów.
Nasza Fundacja Księcia Ostrogskiego od lat już na otwierającej festiwal uroczystości wręcza dyplomy i medale swej, przyznawanej w lutym, nagrody. W hajnowskim soborze odebrali je prof. Souheil Farah z Libanu, archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Józef Antoniuk, reprezentujący Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie w 1946 roku, w imieniu Ławry Poczajowskiej Piotr Burak, a w imieniu matuszki Siergiji (Bujczyk) z Białorusi Marek Jakimiuk.
Koncert inauguracyjny, na najwyższym poziomie, wykonali studenci Moskiewskiego Konserwatorium Narodowego im. Piotra Czajkowskiego.
Cztery dni trwały festiwalowe przesłuchania chórów, w pięciu kategoriach.
Festiwal zamknął sobotni koncert galowy, na który obok duchownych różnych wyznań z władyką siemiatyckim Jerzym stawili się przedstawiciele władz państwowych z wojewodą Bogdanem Paszkowskim, samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, białostockich uczelni, lokalni politycy i wiele innych godnych postaci. Najważniejsza jednak, jak zawsze, była cerkiewna muzyka.

Dorota Wysocka
fot. Anna Radziukiewicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token