Numer 6(372)    Czerwiec 2016Numer 6(372)    Czerwiec 2016
fot.Eugeniusz Czykwin
Raj na ziemi tu mamy
Anna Radziukiewicz
Władyka Sawa, kiedy wręczał mi w 2011 roku dekret na proboszcza parafii w Boćkach, powiedział: – Masz do wyremontowania cerkiew w Andryjankach – mówi proboszcz boćkowskiej parafii o. Mirosław Niczyporuk. – To była pierwsza cerkiew, przy remoncie której uczyłem się załatwiania spraw w urzędzie marszałkowskim, skąd pozyskiwaliśmy unijne fundusze na remont, u podlaskiego konserwatora zabytków. Remont cerkwi skończył się w 2013. Trwał rok. Ale postanowiliśmy położyć w cerkwi polichromię – to trudne i żmudne zadanie. Podjęli się go Joanna i Jarosław Jakimczukowie.
Cerkiew w Andryjankach jest jakby od nowa postawiona. W co drugą niedzielę odprawiane są w niej akafisty, molebny i raz w miesiącu Liturgia. W Andryjankach żyje teraz około siedemdziesięciu prawosławnych osób, we wsiach sąsiednich po kilka rodzin i jak w Sielcu – jedna osoba.
Metropolita Sawa 21 maja mówił w Andryjankach: – Rozum nie jest w stanie pojąć, że Chrystus zmartwychwstał i darował nam życie. Bez tego fundamentu zmartwychwstania Chrystusa bylibyśmy rozproszeni. Chrystus zmartwychwstał i darował gwarancję naszej wiary. Dziś służymy w tej cerkwi, odnowionej, mającej swoją historię, budowanej przez przodków, którzy radowali się swym dziełem, ale byli zmuszeni go zostawić. I jeśliby Chrystus nie zmartwychwstał, ludzie, którzy stąd wyjechali, nie mieliby wiary i nas by tu dzisiaj nie było, ani tej cerkwi. Należy uzmysłowić sobie wagę cudu zmartwychwstania Chrystusa. Ona daje nam siłę, energię i pocieszenie. Bóg naszymi rękoma czyni wielkie cuda. Takim cudem jest piękne odnowienie tej cerkwi, położenie w niej polichromii. Dlatego dziś radują się ci, którzy budowali tę cerkiew, ci którzy ją remontowali. To wielka radość dla Cerkwi ziemskiej i niebiańskiej.
– Trzeba było, by upłynęło dużo czasu, żebyście wy, mieszkańcy Andryjanek i okolicznych wsi wstali ze snu. Obudziliście się razem ze swoim pasterzem i uczyniliście cud – odnowienia cerkwi, który daje wam wspaniałe świadectwo. I ta cerkiew powinna być miejscem modlitwy i zgromadzenia, bo chram to niebo na ziemi, tu się uczymy pokory w obliczu wielkości Boga, dobra, miłości. Z cerkwi człowiek nie może wychodzić ze złością.
– Światu Boże dary przeszkadzają. Świat walczy z tymi darami i dlatego jest teraz tak dużo patologii. Duch zła raduje się, kiedy chrześcijanin śpi.
– W sprawach wiary jesteśmy albo gorący, albo chłodni. Jeśli jesteśmy gorący, żyjemy po Bożemu, według Ewangelii, zasad Cerkwi. Gdy chłodni, nie będziemy dotykać tego co święte – kończył kazanie w cerkwi władyka Sawa.
Po Liturgii metropolita zwrócił się do zgromadzonych: – Świątynia wasza może służyć jako przykład dla świątyń parafialnych, choć jest tylko filialną. Dziękuję Bogu za ten dzień, który nam darował. Dziękuję o. Mirosławowi Niczyporukowi za wysiłek przy remoncie. W boćkowskiej parafii wyświęcam już drugą świątynię. Rok temu w Knorydach była wyświęcana cmentarna cerkiew po remoncie.
Hierarcha podziękował za współpracę przy remoncie cerkwi przedstawicielom władz państwowych samorządowych oraz sponsorom indywidualnym. Zauważył obecność proboszcza rzymskokatolickiej parafii w Boćkach ks. Jana Henryka Bałdygi, stwierdzając że wobec tendencji współczesnego świata chrześcijanie razem muszą dawać dobre świadectwo wzajemnego szacunku.
O. Mirosław Niczyporuk otrzymał krzyż z ozdobami.
Za pracę dla dobra Cerkwi order św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami otrzymał Stanisław Derehajło, wójt gminy Boćki, zaś ordery III stopnia Elżbieta Filipowicz, Andrzej Nowakowski, podlaski konserwator zabytków, Stanisław Leszczyński, główny wykonawca prac remontowych przy cerkwiach w Knorydach i Andryjankach, Wiesław Zienkiewicz. Błagosłowienne gramoty zostały przekazane na ręce Ireny Androsiuk, Raisy Tomczuk, Walentyny Koptewicz c. Andrzeja, Walentyny Koptewicz c. Mikołaja, Mirosławy Koptiewicz.
O. Mirosław Niczyporuk podziękowal Jerzemu Wójtowiczowi, sponsorowi krzyża na głównej kopule, Dariuszowi Żabiukowi, wykonawcy mebli w cerkwi, Andrzejowi Dawidziukowi z urzędu marszałkowskiego, wójtowi gminy, skarbnikowi gminy Mirosławie Andrzejuk i Dorocie Kędra-Ptaszyńskiej, radnej wojewódzkiej oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do wsparcia remontu cerkwi.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token