Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Uświęca miasto
Eugeniusz Czykwin
Ikonę po raz pierwszy w historii miasta przeniesiono z najstarszej, Preczystieńskiej, cerkwi do znajdującej się na obrzeżach Bielska cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy (Uspieńskiej), gdzie przed świątynią metropolita Sawa, arcybiskup białostocki i gdański Jakub i biskup supraski Grzegorz w asyście duchownych sprawowali Liturgię.
W niosącej Ikonę uroczystej procesji uczestniczyli wierni wszystkich bielskich parafii, którzy wcześniej krestnymi chodami przyszli do Preczystieńskiej cerkwi.
O. Doroteusz Sawicki w kazaniu zwrócił uwagę na szczególny dar, który Bóg w Ikonie Bielskiej Hodegetrii zostawił mieszkańcom Bielska. Batiuszka przypomniał tragiczne wydarzenia sprzez siedemdziesięciu laty, kiedy to liczni mieszkańcy ziemi bielskiej swoją śmiercią dali świadectwo wierności prawosławiu. Ofiara męczenników z Zaleszan, furmanów z Puchałów Starych, Zań, Szpaków winna być dla nas, współcześnie żyjących, przykładem oddania i wierności wierze przodków.
Na szczególne znaczenie Bogarodzicy w życiu człowieka oraz znaczenie uroczystości ku Jej czci dla mieszkańców Bielska wskazał w kończącym liturgiczne uroczystości slowie metropolita Sawa. W modlitwach w intencji mieszkańców miasta, ojczyzny i całego świata proszono o pokój i wzajemne pomiędzy ludźmi zrozumienie.
Przy biciu cerkiewnych dzwonów, z wezwaniami Preswiataja Bohoridce spasi nas i Swiatyje Muczenicy Chołmskije i Podlaskije molitie Boha o nas niesiona główną ulicą miasta Bielska Ikona Bogarodzicy wróciła do Preczystieńskiej cerkwi.
Metropolita Sawa, dziękując zgromadzonym za udział w uroczystości, wyraził przekonanie, iż każdego roku w święto Bielskiej Hodegetrii, niesiona ulicami Bielska Ikona będzie uświęcać to miasto.

Eugeniusz Czykwin
fot. Irena Łozowik, Jan Troc

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token