Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Młodowicach wyświęcona
Jarosław Grycz
Na uroczystość przybyli duchowni z diecezji przemysko-nowosądeckiej oraz niektórzy duchowni z diecezji warszawsko-bielskiej i lubelsko-chełmskiej. Podczas uroczystości śpiewał chór Diecezjalnego Ośrodka Kultury w Gorlicach „Kliros” pod dyrekcją Jarosława Grycza. Władyka Paisjusz przybliżył znaczenie patronów narodów słowiańskich, św.św. Cyryla i Metodego, podkreślił rolę języka cerkiewnosłowiańskiego w naszej cerkwi. Pozdrowił członków kół bractwa św.św. Cyryla i Metodego z Sanoka, Przemyśla i Rzeszowa. Podziękował proboszczowi, o. mitratowi Wiaczesławowi Janielowi, za jego służbę Cerkwi w tej malutkiej, liczącej zaledwie trzydziestu wiernych, parafii i za dzieło, którego dokonuje, remontując świątynie parafialne w Kłokowicach i Młodowicach. Przekazał o. Wiaczesławowi Iwerską Ikonę Matki Bożej.
Na uroczystość przybyli między innymi wójt gminy Fredropol Mariusz Śnieżek oraz zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu Izabela Kazimierz.
W drodze powrotnej władyka Paisjusz odwiedził Posadę Rybotycką, gdzie znajduje się XVI-wieczna prawosławna cerkiew obronna św. Onufrego – przekazana na własność Cerkwi unickiej – oraz zapomnianą dziś miejscowość Kopysno, wraz ze zrujnowaną cerkwią, z której pochodził prawosławny władyka przemyski Michał Kopysteński (1591-1610), jeden z głównych przeciwników przyjęcia unii brzeskiej.

Jarosław Grycz
fot. ihumen Maksym

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token