Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Eleos znaczy miłosierdzie
Anna Petrovska
Pomagamy dzieciom, ale i dorosłym, którzy potrzebują wsparcia – mówi dyrektor „Eleosu” Marek Masalski. – Ośrodek został powołany 15 czerwca 1996 roku dekretem metropolity Sawy, wówczas arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Początki były trudne, ale dzięki zaangażowaniu pracowników i ludzi dobrej woli ciągle się rozwijamy. Na co dzień pomagamy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, ale też dorosłym, ubogim, samotnym czy bezdomnym, staramy się przeciwdziałać negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz duchowieństwa. Z rąk wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, otrzymali Marek Masalski – Srebrny Krzyż Zasługi i Marta Chomaniuk – Brązowy Krzyż Zasługi. Wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno wręczył dyrektorowi Masalskiemu Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego, z kolei arcybiskup Jakub odznaczył dyrektora Eleosu Orderem Świętych Cyryla i Metodego. Ordery i listy pochwalne otrzymały też osoby pracujące w Eleosie.
– Naszą działalność wspierają wolontariusze z różnych krajów – mówi Marek Masalski. – Uczestniczymy w europejskim programie Erazmus+, który umożliwia nam współpracę z wolontariuszami zagranicznymi. To dla nas i naszych podopiecznych wielka pomoc. Przyjeżdżają do nas młodzi ludzie z całej Europy, uczą języka, pomagają dzieciom w świetlicy, uczą tolerancji. Do tej pory gościliśmy wolontariuszy z Gruzji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Armenii i Ukrainy. Organizowaliśmy koncerty dobroczynne, z których pozyskiwaliśmy fundusze na działalność ośrodka. Na naszych koncertach występowali między innymi Eleni, Golec uOrkiestra, Horpyna, oraz wiele innych zespołów i chórów cerkiewnych. Od 2004 roku jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego i pozyskujemy środki w ramach odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wychowankowie „Eleosu” mają codziennie zapewniony ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych, a także uczestniczą w zróżnicowanych zajęciach – socjoterapeutycznych, międzykulturowych, kulinarnych czy sportowych. W okresie ferii zimowych i wakacji dzieci wyjeżdżają na obozy, zimowiska, półkolonie.
„Eleos” nie zapomina o ubogich i bezdomnych. Prowadzi jadłodajnię, do dyspozycji podopieczni ośrodka mają łaźnię, gdzie mogą się wykąpać i uprać ubranie. W okresie jesienno- zimowym wydawane są ciepłe posiłki.
Wspólnie w ośrodku można spędzić także święta, „Eleos” organizuje spotkania wigilijne i śniadania wielkanocne, prowadzi punkt konsultacyjny „Nepsis” dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Z pomocy „Eleosu” mogą skorzystać również emigranci i uchodźcy, m.in. Ormianie, Czeczeni i Białorusini.
Zasięg działalności ośrodka wybiega poza granice diecezji białostocko-gdańskiej. Pracownicy ośrodka organizowali transporty z najpotrzebniejszymi produktami ofiarom powodzi w Polsce, ofiarom wojny w byłej Jugosławii, wielokrotnie wozili również paczki świąteczne na Białoruś.
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos” prowadzi sześć świetlic socjoterapeutycznych: pięć w Białymstoku i jedną w Supraślu. Wspólnie z Caritas Polska i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego organizuje od ponad piętnastu lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz skarbonki wielkopostne.

Anna Petrovska
fot. o. Wiaczesław Perek

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token