Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Osłoda od św. Mikołaja
Grzegorz J. Pelica
Wielu duchownych z Białorusi i Ukrainy modliło się wraz z wiernymi w Dratowie podczas święta patrafialnego. Sławiono św. Mikołaja Cudotwórcę. Śpiewał chór soboru Zmartwychwstania Pańskiego z Brześcia na Białorusi pod dyrekcją Liji Krac.
Niestety, parafianie z przykrością odebrali wiadomość o braku jakiegokolwiek wsparcia dla organizowanych tu przez kilka lat w sierpniu prezentacji chórów, ikonopisców, wydawców i rzemieślników, które popularyzowały gminę, powiat, a także województwo lubelskie. Wójt Andrzej Chabros cofnął też wsparcie dla komitetu restauracji starego cmentarza ruskiego w Dratowie, na którym spoczywają m.in. szczątki pierwszego w niepodległej Polsce wójta Ludwina Józefa Bakuna. Wolontariusze, prawosławni i rzymscy katolicy, przywrócili przed dwoma laty miejscu wiecznego spoczynku z XIX wieku godny wygląd. Samorząd gminy Ludwin nie wywiązał się z obietnicy zrefundowania kosztów ogrodzenia, które obciążyły niezasobnych parafian. A cmentarz wymaga stałej troski.
Liturgii przewodniczył o. mitrat Andrzej Sogar z diecezji winnicko-barskiej, homilię wygłosił ks. mitrat Andrzej Pugacewicz, dziekan bialski.
Po uroczystości w cerkwi miał miejsce paschalny obchód grobów na miejscowym cmentarzu.

Grzegorz J. Pelica,
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token