Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz
XXV lat nauczania religii w szkołach
o. Andrzej Baczyński
25 lat temu Cerkiew stanęła przed trudnym zadaniem – mówił metropolita Sawa. – W diecezji białostocko-gdańskiej, którą wówczas zarządzałem, znajdowało się centrum kierowania procesem wdrażania religii prawosławnej do szkół. Wówczas w Białymstoku „znalazłem na ulicy” doświadczonego pedagoga, dokora Zieniuka, który pomógł nam zorganizować kursy.
Nie wszystko jednak było takie proste i łatwe. Miałem obawy, czy w szkołach uczniowie prawosławni nie spotkają się z problemami ze strony uczniów katolików. Odwiedziłem niemal wszystkie szkoły w Białymstoku i zorientowałem się, że panuje spokój. Zdarzały się przypadki, że katecheta katolicki prosił, aby lekcje religii o prawosławiu poprowadził katecheta prawosławny i na odwrót – to było budujące.
My, prawosławni, staramy się zawsze wnosić Mir Boży – wynika to z naszej natury i wiary. Jeżeli zatracimy wartości chrześcijańskie, staniemy się ubogimi ludźmi. Naszym celem jest kształtowanie młodego człowieka i doprowadzenie go do Chrystusa. Zadaniem ministerstwa zaś jest dbanie o stabilność edukacji.
Biskup Jerzy zwrócił uwagę na wyjątkową rolę metropolity Sawy w procesie wprowadzania religii do szkół, na opracowanie podstawy programowej i programu nauczania, które uzyskały uznanie ze strony ministerstwa edukacji narodowej i kuratoriów. Zwrócił uwagę również na to, iż nasza Cerkiew jako jedna z nielicznych lokalnych dysponuje tak dużą ilością podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania religii, opracowanych na dobrym poziomie, nie ustępującym materiałom i pomocom dydaktycznym innych Cerkwi, np. greckiej czy rosyjskiej.
Jadwiga Mariola Szczypiń powiedziała: – Wyrażam podziękowanie i uznanie za wielki trud, jaki włożył metropolita Sawa oraz osoby wokół niego skupione w przygotowanie nauczania religii prawosławnej w szkołach, w takim kształcie w jakim ona dzisiaj już z powodzeniem funkcjonuje. Szkoła musi być mocno osadzona w systemie wartości. Zgadzam się z Jego Eminencją, że szkoła musi być konserwatywna – to znaczy dobrze uczyć i kształtować właściwe postawy.
Dr Lilla Busłowska zaprezentowała pracę zbiorową „XXV lat nauczania religii prawosławnej w szkole”. Przedstawia ona dorobek Cerkwi w zakresie szkolnej edukacji religijnej w latach 1990-2015. Prezentuje dokumenty katechetyczne, przykłady praktyki edukacji religijnej, formy aktywizowania uczniów i doskonalenia nauczycieli, bilansuje działania podejmowane w minionym 25-leciu. Publikacja powstała z inspiracji i dzięki finansowemu wsparciu Jana Zieniuka, który chciał, by bezpłatnie dotarła ona do każdego nauczyciela. Nad pozycją jako autorzy pracowali dr Jan Zieniuk, dr Lilla Busłowska, ks. prot. mgr Sławomir Chwojko, ks. prot. mgr Andrzej Busłowski i ks. prot. dr Andrzej Baczyński.
Podczas uroczystości Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani o.o. Andrzej Baczyński, Mikołaj Białomyzy, Andrzej Busłowski, Adam Misijuk, Mirosław Niczyporuk, Paweł Sterlingow, a także Ewa Ostapkowicz, Ewa Podgórzak oraz Joanna Juchnowska.
Dyplomem metropolity za zasługi na rzecz edukacji religijnej został uhonorowany Wielki Archont Cerkwi Chrystusowej Jan Zieniuk.
Orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny zostali odznaczeni – II stopnia o. Sławomir Awksietijuk, o. Jan Kazimiruk, o. Jerzy Kulik, o Jan Wołkowycki, Dymitr Martynowicz, III stopnia o. Sławomir Chwojko, Lilla Busłowska, o. Paweł Nikitiuk, o. Marek Maciuka, Ewa Awksietijuk, Jolanta Domoracka, Irena Jarocewicz, Eugenia Kazimiruk oraz Anna Wawreszuk.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, przygotowane przez Walentynę Gawryluk.

o. Andrzej Baczyński
fot. Mirosław Lewczak

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token