Numer 8(374)    Sierpień 2016Numer 8(374)    Sierpień 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
Na Świętej Górze Jawor
Jarosław Grycz
Uroczystości rozpoczęły się 11 lipca całonocnym czuwaniem, sprawowanym przez biskupa gorlickiego Paisjusza w asyście wielu duchownych w cerkwi Pokrowa Matki Bożej w Hańczowej.
W dzien święta Liturgię na Górze Jawor celebrował władyka Paisjusz w asyście siedemnastu duchownych z Polski i Słowacji.
Odczytano list pasterski biskupów diecezji przemysko-nowosądeckiej z okazji kubileuszu 90-lecia powrotu Łemków do wiary ojców – prawosławia – po 235 latach pozostawania w unii.
Podczas procesji biskup Paisjusz poświęcił krzyż, przyniesiony przez pielgrzymów i ustawiony na działce należącej do naszej Cerkwi na Świętej Górze Jawor.
Władyka wyraził nadzieję, iż uda się dalej współużytkować kaplicę z unitami, a jeśli nie – wznieść swoją na sąsiedniej działce, pozostającej własnością Cerkwi. Hierarcha podziękował o. Janowi Jaroszukowi z Michałowa i o. Anatolowi Tokajukowi z Orli, którzy wraz z pięćdziesięcioma pielgrzymami z Podlasia przybyli na uroczystości, a także pielgrzymom z innych regionów Polski oraz Ukrainy, Słowacji i Ameryki.

Jarosław Grycz
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token