Numer 8(374)    Sierpień 2016Numer 8(374)    Sierpień 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
Na Świętego Jana
Jarosław Grycz
Dzień Narodzenia św. Jana Chrzciciela jest patronalnym świętem parafii w Gładyszowie. Święto corocznie 7 lipca zbiera wielu wiernych. Od tego roku – zgodnie z dekretem biskupa gorlickiego Paisjusza – jest to także święto diecezjalne. Św. Jan Chrzciciel, historyczny patron diecezji przemyskiej, wraz ze św. Maksymem Gorlickim są patronami diecezji przemysko-nowosądeckiej.
W tym dniu w Gładyszowie Liturgię celebrował władyka Paisjusz wraz z duchownymi dekanatu nowosądeckiego. Władyka w imieniu soboru biskupów naszej Cerkwi nagrodził o. Arkadiusza Barańczuka, proboszcza, krzyżem z ozdobami. Podziękował mu zwłaszcza za trud budownictwa oraz opieki nad potrzebującymi.
O. Władysław Kaniuk wezwał do naśladowania św. Jana Chrzciciela w poście i modlitwie, które z pokorą otwierają nam wrota raju.
O. dziekan Roman Dubec odczytał orędzie biskupów diecezji z okazji jubileuszu 90-lecia powrotu Łemków do wiary ojców.
Władyka Paisjusz mówił, że poprzez krew św. Maksyma i ofiarę męczennikow Talerhofu oszukiwani, poniewierani, wykorzystywani przez 235 lat Łemkowie podnieśli się z kolan, na które rzuciła ich unia, i powrócili do Cerkwi prawosławnej.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele straży pożarnej z Krakowa, Gorlic i Gładyszowa oraz wójt gminy Uście Gorlickie Dymitr Rydzanicz.
Po uroczystościach władyka Paisjusz poświęcił mikrobus, który został przekazany diecezjalnemu ośrodkowi miłosierdzia Eleos przez Piotra i Katarzynę Skopców z Warszawy.

Jarosław Grycz
fot. autor
i ihumen Pafnucy

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token