Numer 9(375)    Wrzesień 2016Numer 9(375)    Wrzesień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Z umęczonej ziemi
Bogu dziękuję, że mogłem ujrzeć mojego umiłowanego syna, zwierzchnika Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w Polsce – tymi słowami wasz poprzednik na tronie, patriarcha antiocheński Grzegorz VII, powitał w 1927 roku naszego ówczesnego metropolitę Dionizego – przypomniał władyka Sawa. – Bóg tak sprawił, że dzisiaj ja jako kontynuator pracy cerkiewnej metropolity Dionizego dziękuję Najwyższemu, że mogę witać kontynuatora dzieła patriarchy Grzegorza VII – obecnego patriarchę Wielkiej Antiochii, Waszą Świątobliwość Jana X. Witamy Was słowami: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
Metropolita Sawa podkreślił, że patriarcha przybył z umęczonej ziemi syryjskiej, by wspólnie świadczyć o jedności naszych Cerkwi i modlić się o upragniony dar pokoju na biblijnej ziemi syryjskiej i całego Wschodu, a na pamiątkę pobytu w warszawskim soborze wręczył gościowi ikonę św. Marii Magdaleny.
Patriarcha Jan X przekazał braciom w wierze w Polsce i wszystkim dobrym ludziom w naszym kraju słowa braterskiego pokoju.
– W cerkwi Jezusa, kiedy dzielą nas cywilizacje, On nas łączy, kiedy oddzielają nas odległości, On nas zbiera, kiedy uginamy się pod trudnościami, to Jego ręka, która od dwóch tysięcy lat nie przestaje nas prowadzić, odwala kamień od grobu – podkreślił dostojny gość. Przypomniał sławną przeszłość Antiochii, jej wielkich świętych, od razu przechodząc do obecnego dramatu.
– Nosimy w sobie doświadczenie i ból Syrii, niepokoje Libanu, ale i każdego zakątka Bliskiego Wschodu oraz całego świata, który pozbawiony jest światła pokoju, pełnego chwały Jezusa Chrystusa – zaznaczył. – Ten ból i niepokój składamy razem z wami przed Jego czcigodnym krzyżem, wierząc że moc Jego zmartwychwstania odwali kamień od naszych serc.
Tuż po dokonaniu wpisu do Ewangelii dostojny gość udał
się do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wręczenie aktu nadania tytułu doktora honoris causa, którym senat uczelni uhonorował go za „wybitne zasługi w zakresie kształtowania teologicznej i kulturowej tożsamości prawosławia, rozwoju teologii prawosławnej i muzyki cerkiewnej oraz działalności na rzecz dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego”.
Na uroczystość przybyli arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup białostocki i gdański Jakub, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła polskokatolickiego biskup Wiktor Wysoczański, przedstawiciel Kościoła ewangelicko-reformowanego biskup Zdzisław Tranda, biskup naczelny Kościoła starokatolickiego mariawitów Marek Babi, rektorzy, prorektorzy, dziekani wielu uczelni, dyrektor departamentu wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Józef Różański, ambasadorowie Syrii Idris Maya, Libanu Charbel Macaron, Federacji Rosyjskich Siergiej Andrejew, Republiki Cypryjskiej Andreas Zenonom.
Zebranych powitał rektor ChAT, ks. prof. Bogusław Milerski.
Laudację wygłosił metropolita Sawa. Przypomniał o wcześniejszych kontaktach patriarchatu antiocheńskiego z prawosławiem na naszych ziemiach, o wizycie patriarchy Joachima V we Lwowie w 1586 roku i jego błogosławieństwie na działalności bractwa cerkiewnego, którego zadaniem była obrona wiary prawosławnej w okresie spodziewanej unii. Dodał, że ponad trzysta lat później, w 1913 roku, patriarcha Grzegorz VII udzielił chirotonii biskupiej przyszłemu metropolicie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Dionizemu, a w 1927 roku obaj hierarchowie spotkali się ponownie, podczas oficjalnej wizyty zwierzchnika naszej Cerkwi w Damaszku.
– Patriarcha Jan X przybywa do nas z umęczonej, znękanej wojną, biblijnej ziemi Syrii – mówił metropolita Sawa. – Jest to ziemia, na której nawrócony został apostoł Paweł (Dz 9,1-19), ziemia, na której uczniowie Chrystusa pierwszy raz nazwani zostali chrześcijanami (Dz 11,26). Jest to ziemia wielu Świętych Ojców, męczenników, pustelników i słynnej szkoły antiocheńskiej. A antiocheńczycy, o czym świadczą akta soborów powszechnych, zawsze brali aktywny udział w zwalczaniu herezji.
Władyka Sawa przedstawił życiorys dostojnego gościa.
Patriarcha Jan X urodził się w 1955 roku w mieście Latakia w Syrii. Ma troje rodzeństwa – brata Pawła, uprowadzonego 22 kwietnia 2013 roku metropolitę Aleppo, oraz dwie siostry, z których jedna jest mniszką. Hierarcha ukończył wydział inżynierii lądowej na Uniwersytecie Tichrin w Latakii oraz Instytut Teologiczny św. Jana z Damaszku w Balamand. W 1981 roku uzyskał dyplom Wyższego Instytutu Muzyki Bizantyńskiej w Salonikach, dwa lata później, z wyróżnieniem, stopień doktora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Salonikach
W 1979 roku otrzymał święcenia diakońskie, w 1983 kapłańskie. Od 1981 roku wykładał liturgikę w Instytucie Teologicznym św. Jana z Damaszku, w 2005 został dziekanem instytutu. Jednocześnie pełnił funkcję przełożonego w patriarszym monasterze św. Jerzego w Humeira w Syrii. Założył tam szkołę studiów cerkiewnych patriarchatu antiocheńskiego.
W 1995 roku został konsekrowany na biskupa Al-Hosn. W 2008 roku Świątobliwy Synod powołał go na metropolitę Europy Zachodniej i Środkowej dla wiernych Patriarchatu Antiocheńskiego, a 17 grudnia 2012 roku wybrał na 158 patriarchę antiocheńskiego i całego Wschodu.
Oprócz działalności na niwie Cerkwi prawosławnej patriarcha Jan X odgrywał i odgrywa ważną rolę w dialogu z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Znany jest z otwartości i przejrzystości swych poglądów, pojednawczego podejścia, życzliwości, dobroci, gotowości słuchania innych i niesienia pomocy potrzebującym.
Patriarcha Jan X jest autorem dwudziestu książek z zakresu teologii, muzyki cerkiewnej, liturgiki i edukacji, wielu artykułów i tłumaczeń na język arabski.
Hierarcha jest doktorem honoris causa Prawosławnego Seminarium Teologicznego św. Włodzimierza w Nowym Jorku. Jego myśl teologiczna koncentruje się wokół zmartwychwstania Chrystusa.
Patriarcha Jan X jest otwarty na współpracę ekumeniczną, a współżycie Kościołów chrześcijańskich i religii przed rozpoczęciem działań wojennych w Syrii można było uznać za wzorowe.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)Ałła Matreńczyk we współpracy
z Grzegorzem Jackiem Pelicą
i Anną Radziukiewicz
fot. M.R. Weremiejewicz opublikowano za zgodą redakcji czasopisma „Mariawita”
Grzegorz Jacek Pelica
Anna Radziukiewicz
Orthodox.pl

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token