Numer 9(375)    Wrzesień 2016Numer 9(375)    Wrzesień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Ku czci Poczajowskiej Ikony
Kira Dubec
Święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej to prestolnyj prazdnyk parafii w Bielance. 5 sierpnia do Bielanki przybył na nie biskup gorlicki Paisjusz. Podczas Liturgii asystowali mu duchowni z dekanatu nowosądeckiego, śpiewał chór parafialny pod dyrekcją matuszki Marii Grycz. Po Ewangelii o. Mirosław Cidyło nawiązał do okresu międzywojennego, kiedy tereny Łemkowszczyzny powracały do wiary ojców. Wielką rolę w tym procesie odegrała Ławra Poczajowska, z której do Bartnego przybyli mnisi i założyli tam skit, przekazywali kopie cudownej ikony do naszych cerkwi, a Łemkowie corocznie pielgrzymowali do Poczajowa. Na zapryczastnom odczytano orędzie z okazji jubileuszu 90-lecia powrotu Łemków do prawosławia.
Podczas procesji władyka Paisjusz poświęcił nowe ikony na zewnętrznych ścianach cerkwi. Od strony wschodniej Poczajowską Ikonę Matki Bożej, od zachodniej Nierukotwornego Spasa.

Biskup podkreślił rolę matczynej miłości Bogarodzicy, dowodem której jest także i ta bielańska cerkiew, wyrosła w bólu i łzach. To miejsce jest najlepszym przykładem, że Bóg zawsze jest z nami, a Bogarodzica pociesza w trudnych chwilach. Podziękował proboszczowi o. Andrzejowi Gryczowi, parafianom i ofiarodawcom za upiększenie świątyni. W najbliższej przyszłości jej ściany pokryje polichromia.

Kira Dubec
fot. o. Andrzj Grycz
i autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token