Numer 11(377)    Listopad 2016Numer 11(377)    Listopad 2016
fot.Natalia Klimuk
W poczuciu jedności
o. Mikołaj Dziewiatowski
Niedzielne nabożeństwo było wyjątkowym momentem w życiu parafii o charakterze diaspory. Cerkiew sosnowiecka wypełniła się wiernymi, którzy pokonali nawet do stu kilometrów, by być tego dnia w świątyni. Przybyli Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Łemkowie, Serbowie, Gruzini, Mołdawianie i przedstawiciele innych narodów, skupionych wokół Cerkwi i swojego biskupa.
Narodowość i pochodzenie są zresztą zawsze w Cerkwi prawosławnej wtórne. Najważniejsza pozostaje jedność wiary, przywiązanie do świętego prawosławia, jego kanonów i tradycji. Zwrócił na to już uwagę ap. Paweł w liście do Galatów, pisząc: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Gal 3,28) podkreślał w niedzielnym słowie arcybiskup Szymon. Zwracał uwagę na różnorodność narodową i etniczną zgromadzonych wiernych, na różne pochodzenie, różne języki, różne wrażliwości. Jednocześnie wyraźnie wskazał na największy skarb wszystkich obecnych – jedność wiary, manifestującą się w jedności eucharystycznej. Święta Eucharystia jednoczy wszystkich, bez względu na pochodzenie. To dlatego tak wielu z nas, Grecy, Bułgarzy, Macedończycy, w Cerkwi odnajduje duchowy i mistyczny dom.
Arcybiskup Szymon zwrócił się do zebranych w pięciu językach – po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku i angielsku, co pozwoliło uwypuklić i wzmocnić wrażenie jedności wśród zebranych.
– Poczucie jedności, jedności wiary, jest niezbędne we współczesnym świecie – powiedział władyka.
Uroczystości były także okazją do wspomnień. Arcybiskup Szymon objął diecezję łódzko-poznańską 18 sierpnia 1981 roku, z pierwszą wizytą duszpasterską, we wrześniu, udał się właśnie do Sosnowca. Minęło już 35 lat. Obecny rok to także jubileusz 80 lat życia władyki. Te dwie rocznice sprowokowały wiele wspomnień. Parafianie i duchowni – o.o. Sergiusz Dziewiatowski z Sosnowca, Eugeniusz Fiedorczuk z Łodzi, Jarosław Antosiuk z Krakowa, Mikołaj Dziewiatowski z Sosnowca oraz o. diakon Andrzej Ważowski z Kędzierzyna-Koźla – długo prowadzili rozmowy.
Parafię sosnowiecką, jedną z większych pod względem obszaru w Polsce, powołano w 1889 roku. Zasięgiem obejmuje teren Zagłębia Dąbrowskiego, Aglomeracji Górnośląskiej, Rybnickiej, Śląska Cieszyńskiego oraz Podbeskidzia. W parafii spotykają się przedstawiciele różnych narodowości i tradycji, słyszy się wiele języków.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. Mikołaj Dziewiatowski
fot. Robert Garstka


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token