Numer 11(377)    Listopad 2016Numer 11(377)    Listopad 2016
fot.Natalia Klimuk
Wolność i pojednanie
Grzegorz Jacek Pelica
Kluczową rolę w przygotowaniu w latach 2010-2012 orędzia pojednania Kościoła w Polsce i Cerkwi w Rosji odegrał obecny metropolita lubelski ks. arcybiskup Stanisław Budzik, który wówczas był sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski. – Budowanie mostów między wyznaniami jest ważne – mówił, otwierając kongres.
Prof. Adam Rotfeld przypomniał, że słowo „pojednanie” jest pojęciem biblijno-teologicznym, nie politycznym. Wyraził przekonanie, że deklaracje międzykościelne oddziałują bardziej długofalowo niż umowy polityczne. Jako przykład podał list biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku. Obecne stosunki polsko-niemieckie nazwał najlepszymi w historii. Ale „skoro w umysłach ludzi rodzą się wojny, to również w umysłach ludzi należy budować podstawy pokoju i przeciwstawiania się wojnie”.
Tło wyznaniowe dramatu Ukrainy naszkicował Andrzej Grajewski, podkreślając przesunięcie strefy Kościoła katolickiego obydwu obrządków ku wschodowi. Przybliżył kwestię ukrainizacji obrządku łacińskiego.
Na ile powstanie w roku 1993 pierwszej greckokatolickiej parafii w Doniecku i udostępnianie kościołów rzymskokatolickich grekokatolikom przyczyniło się do eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy? Dlaczego Polaków niepokoi kult środowisk banderowskich i skrajnego nacjonalizmu w szeregach duchownych unickich? Czy jest możliwe połączenie i pod czyją egidą prawosławnych trzech denominacji na obszarze Ukrainy? Czy Majdan trwale zmienił postrzeganie prawosławia jako łącznika Kijowa z Moskwą? Czy dojdzie do zmian o randze XVI-wiecznej unii brzeskiej? – z tymi pytaniami muszą się zmierzyć w najbliższym czasie politycy oraz kościelne i naukowe autorytety. Na ile przeszkodą będzie hybrydowa wojna doniecka? – pytał mówca.
– Dzieła, wspólnoty i duchowość św. Teresy Wielkiej (z Avila) przywołał we wstępie do sobotniej Mszy św. arcybiskup Stanisław Budzik. – „Bóg sam wystarczy” – w kontekście problematyki kongresowej można te słowa św. Teresy, patronki dzisiejszego dnia, strawestować jako „Tylko Bóg przez Chrystusa jest Odkupicielem i Wyzwolicielem człowieka”. Tylko Chrystus – przypomniał za św. Janem Pawłem II.
– Wolność jest najtrudniejszym problemem, z jakim się zmaga dzisiejszy człowiek – mówił w homilii władyka Abel. – Przekracza ona granice ludzkiego rozumu. Osoba ludzka nie może umiejscowić się ponad prawem Bożym, które jest duchowe, ani też ponad prawem grzechu. W ramach swej wolności stworzonej odkrywa w sobie konieczność ustawicznego wybierania pomiędzy niestworzonym Dawcą prawa Bożego a stworzeniem, które oferuje iluzoryczną wizję niczym niekrępowanej wolności. Na poziomie umysłu, czyli swego centrum duchowego, człowiek pragnie życia zgodnego z prawem Bożym. Na poziomie cielesności – nękany pożądliwymi popędami i grzesznymi pokusami, podsuwanymi przez osobowe Zło, popada w niewolę grzechu. Niezdolność do zrozumienia siebie skłania go do uznania swojej bezsilności. Chrystus jest dla niego nadzieją, która zawieźć nie może. Chrystus jest Prawdą, która ocala ludzką wolność i dzięki której człowiek przestaje być niewolnikiem grzechu i staje się dzieckiem Bożym.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token