Numer 12(378)    Grudzień 2016Numer 12(378)    Grudzień 2016
fot.www.meloman.ru
Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem
Mikołaj Grycz
14 LISTOPADA to dzień niebiańskiego wspomnienia świętych darmo leczących Kosmy i Damiana – patronów cerkwi w Bartnem na Łemkowszczyźnie. Liturgię sprawował władyka przemyski i gorlicki Paisjusz w asyście duchownych dekanatu gorlickiego i sanockiego.
Po Ewangelii o. Julian Felenczak, dziekan sanocki, pochodzący z Bartnego, który po ukończeniu studiów teologicznych w Paryżu powrócił na Podkarpacie, mówił o chorobach duchowych i cielesnych, nękających współczesnego człowieka i sposobie duchowego wzrastania, wiodącego ku ich uleczeniu. Po przeniesieniu Darów z żertwiennika na prestoł nastąpiła chirotonia diakona Jarosława Grycza. Przed sakramentem kapłaństwa władyka wyjaśnił wiernym istotę sakramentu i posługi kapłańskiej oraz wezwał do wspólnej modlitwy.
Władyka poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej dzwonnicy, która będzie pomnikiem 70 rocznicy strasznej dla nas Akcji Wisła.
Po uroczystościach liturgicznych o. Mirosław Cidyło zaprosił wszystkich na obiad do świetlicy wiejskiej, podczas którego wystąpił dziecięcy chór parafii w Bartnem. O. Mirosław przedstawił referat poświęcony historii parafii w Bartnem. Uroczystościami w tej parafii zakończono diecezjalne obchody jubileuszu 90-lecia powrotu Łemków do prawosławia.

Mikołaj Grycz
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token