Numer 1(379)    Styczeń 2017Numer 1(379)    Styczeń 2017
fot.Ikona Bożego Narodzenia
Większa moc Orthodoxii
Michał Bołtryk
Żeby nie popaść w zbytnią euforię, dodajmy dla porównania możliwości Radia Maryja – ma nadajnik umieszczony na wysokości dwustu metrów, a jego moc – 120 kilowatów. Ale, jak to się mówi, „wedle stawu grobla”.
Radio Orthodoxia, mające siedzibę przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku, nadaje od 19 grudnia 2001 roku. Zostało powołane dekretem biskupa Jakuba 30 listopada 2001 roku. Poświęcenie siedziby nastąpiło 15 września 2002 roku. Tę ostatnią datę przyjęło się uważać za początek istnienia prawosławnego radia. Od początku radiem kieruje o. Jan Kojło.
Głos Orthodoxii był słyszalny w zasięgu 15-20 kilometrów. Do zwiększenia zasięgu i poprawy jakości odbioru przyczynił się walnie nowy system antenowy. Kupiono go dzięki pomocy pieniężnej bractwa św.św. Cyryla i Metodego, Fundacji Oikonomos i Zakładu Opieki Zdrowotnej Kendron. Poprzednia antena była umieszczona na wysokości 43-44 metrów, teraz – 58 metrów, tuż pod kopułą dzwonnicy przy cerkwi Świętego Ducha.
18 listopada 2012 roku w cerkwi Świętego Ducha arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne z okazji jubileuszu Radia Orhodoxia. W słowie po nabożeństwie władyka Jakub mówił do wiernych: – Apostoł Paweł w jednym ze swych listów pisał, że w czasie i nie w czasie należy głosić słowo Boże. Parafrazując słowa apostoła można powiedzieć, że należy wykorzystywać wszelkie środki do głoszenia słowa Bożego. Radio Orthodoxia jest jednym z elementów.
W 2001 roku zaczynano od 30 minut codziennych audycji. Potem przez kilka lat nadawano dwie godziny dziennie, potem cztery, w 2016 roku już pięć godzin dziennie. Od 16 do 21 każdego dnia. Stale na tych samych falach 102,7 MHz. Teraz program można odbierać także w Internecie: www.orthodoxia.pl. W internecie Radio Orthodoxia ma dość duże archiwum swych audycji, których można słuchać w dowolnym czasie. Od 2010 roku w radiu audycje są nadawane na żywo. Należą do nich transmisje nabożeństw czy wykłady Wszechnicy Kultury Prawosławnej. W radiu występuje wielu gości, składających oficjalne wizyty w naszej Cerkwi, odwiedzających Białystok i cerkiew Świętego Ducha. Od 2011 roku pojawiły się transmisje koncertów Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, gali piosenki białoruskiej, wieczorów kolęd, wieczerni na Grabarce w przedzień Spasa, transmitowano też „Prymackuju Biasiedu” z Michałowa. Przekazywane bezpośrednio mogą być tylko te wydarzenia, które odbywają się w godzinach nadawania Radia Orthodoxia.
Oczywiście, najważniejsze w Radiu Orthodoxia są programy religijne – nabożeństwa. Bardzo ważne są dla większości słuchaczy radia modlitwy wieczorne. One kończą codzienny program radia.
Od początku programy radia Orthodoxia tworzą wolontariusze. Jest to grupa kilkunastu osób.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Michał Bołtryk, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token