Numer 1(379)    Styczeń 2017Numer 1(379)    Styczeń 2017
fot.Ikona Bożego Narodzenia
Kronika Michała Bołtryka
Michał BołtrykMichał Bołtryk
- Z tekstu Andrzeja Romanowskiego „Dziedzictwo świętego” (Przegląd 28.11-4.12.2016): „W powojennej Polsce jednego narodu, jednej religii i jednego obrządku cała ta wielobarwność polskiego dziedzictwa, raz już zdeptana przez komunistów, została – na przekór komunistom – ubrana w szaty już tylko rzymskokatolickie, a po roku 1978 dodatkowo przytłoczona najwyższą kościelną godnością i niezwykłą osobowością polskiego papieża. A warto zauważyć i to, że deklaracje ekumenizmu, odwołania do chrześcijańskiej Słowiańszczyzny, encykliki Slavorum apostoli czy Redemptoris Mater bądź list apostolski Euntes in mundum pojawiły się głównie w pierwszym dziesięcioleciu pontyfikatu. Potem nastąpił odwrót i – w roku 2000 – deklaracja Dominus Jesus. Wróciła surowa ortodoksja. Na rezultaty nie trzeba było czekać. Dzisiejszy przekaz polskich mediów i szkoły mówi już niemal wyłącznie o przeszłości katolickiej”.

- O roli mediów, z innej strony, w dzisiejszej Polsce, prof. Bronisław Łagowski: „Najwytrwalszymi strażnikami antypeerelowskiej ortodoksji są dziennikarze i dziennikarki. Rządzący nieraz odstąpiliby od praktyk prześladowczych i dyskryminacyjnych ze względów pragmatycznych, ale nie mogą tak postąpić, bo obawiają się krytyki ze strony swoich propagandystów śledczych. Tak się przeważnie ta profesja zachowuje w okresach prześladowań w różnych krajach. Nawiasem: w czasie procesów moskiewskich Stalin musiał zakazać wszczynania śledztw na wezwania prasy”.

- Prof. Adam Gierek, poseł do Parlamentu Europejskiego: „Dzisiaj w Polsce mamy zwycięską opcję polityczną – Prawo i Sprawiedliwość, gdyż zyskało 37 procent głosów, ale w wyborach wzięło udział jedynie nieco ponad połowa naszej populacji z prawem głosu. Tak więc ta ilość otrzymanych głosów oznacza formalnie niespełna dwudziestoprocentowe poparcie Polaków dla partii rządzącej. Czy zatem zwycięska partia może powiedzieć, że ma poparcie większości społeczeństwa? No nie, gdyż ma formalnie jedynie poparcie większości głosujących. A ponieważ tak jest, to strona zwycięska winna szczególnie poważnie brać pod uwagę głos opozycji przy podejmowaniu decyzji”.

- Dr Gavin Rae, socjolog z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Anglik, mający obywatelstwo polskie od 2014 roku: „Zapytałem znajomą, na co wydaje przysługujące jej 500+. Powiedziała, że na opłacenie córce przedszkola. To absurd – trzeba każdemu dziecku zapewnić dostęp do publicznych żłobków i przedszkoli. Niedawno wspólnie z CBOS zrobiliśmy badania, z których wynika, że ogromna większość Polaków opowiada się za publicznymi przedszkolami, szkołami, szpitalami i innymi placówkami służby zdrowia”.

- W Polsce jest 4242 stulatków, dwie panie mają po ponad 110 lat. Bardzo znaną stulatką jest wybitna aktorka Danuta Szaflarska, do niedawna grająca pierwszoplanowe role w Teatrze Narodowym i wielkie role w filmach. Do niezwykle ciekawych postaci należy prof. Józef Prończuk z Warszawy (107 lat). Emerytowany profesor SGGW, znawca traw, m.in. pomysłodawca nowej technologii zakładania trawników, znanych dziś pod nazwą trawników rolowanych, radzi jak długo żyć – długowieczność to nic szczególnego. Wystarczy niczym się nie przejmować, jeść o połowę mniej i unikać lekarzy. Według ZUS w 2035 roku w Polsce będzie 9,7 tysięcy stulatków, a GUS prognozuje, że aż 14,7 tysięcy.

- Polska delegacja na czele z marszałkiem senatu prof. Stanisławem Karczewskim złożyła dwudniową wizytę na Białorusi. Marszałek spotkał się z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i przewodniczącymi obu izb Zgromadzenia Narodowego: Rady Republiki – Michaiłem Miasnikowiczem i Izby Reprezentantów – Uładzimirem Andrejczanką. Refleksje marszałka Senatu RP, po rozmowie z prezydentem Białorusi, w radiu Zet: – Serdeczna rozmowa trwała ponad godzinę, Łukaszenka jest człowiekiem ciepłym. To polityk, któremu bardzo zależy na Białorusi. Gołym okiem widać, że Białoruś się zmienia, rozwija... Białoruś to nie tylko Łukaszenka. To państwo ważne dla Polski i Polaków.
Michał Bołtryk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token