Numer 1(379)    Styczeń 2017Numer 1(379)    Styczeń 2017
fot.Ikona Bożego Narodzenia
Nowe malowidła
o. Michał Czykwin
Cerkiew św. Mikołaja Serbskiego, którą utworzono kilka lat temu w budynku plebanii parafii św. Jana Teologa na białostockich Bacieczkach we wschodniej części sali służącej do parafialnych spotkań, to z wielu powodów wyjątkowe miejsce, także ze względu na patrona świątyni i ducha serbskiego prawosławia, obecnego tu choćby za sprawą malowideł. Wyjątkową polichromię w cerkwi wykonali mistrzowie ikonografii z Serbii, natomiast rzeźbiony ikonostas i pozostałe elementy architektury drewnianej są dziełem artystów z Bacieczek, którzy nawiązali do bałkańskich tradycji.
W czerwcu 2015 roku biskup Milutin z Serbii poświęcił nową cerkiew i od tego czasu służy ona wiernym. Tutaj są sprawowane nabożeństwa w ciągu całego tygodnia, chrzczone dzieci, udzielany jest sakrament ślubu.
Ostatnio podjęto decyzję o powiększeniu świątyni. Na Bacieczkach znowu pojawili się malarze z Serbii, którzy pokryli polichromią północną i południową ścianę świątyni. Owocem ich pracy są przedstawienia świąt Narodzenia Chrystusa i Wprowadzenia Bogarodzicy do świątyni oraz ikony kilkunastu świętych. Na północnej ścianie pozostawiono miejsce, gdzie będzie znajdował się kiot z ikoną Bogarodzicy „Trojeruczica”, która kilka lat temu przybyła do parafii św. Jana Teologa w darze od serbskiego patriarchy Ireneusza. W centralnej części cerkwi znajdzie się specjalny relikwiarz z moszczami św. Mikołaja Serbskiego, których cząsteczka jest przechowywana w tej cerkwi.
Trwają prace przy budowie drewnianej ściany, która będzie zamykać nawę główną świątyni. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną mieć udział w tworzeniu tej cerkwi, z prośbą o pomoc.

o. Michał Czykwin, fot. autor
Ofiary można kierować na konto:
Parafia św. ap. Jana Teologa
81 8099 0004 0016 5304 2000 0010

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token